Klagen gjelder Hamar Arbeiderblads (HAs) omtale av en far som ikke har hatt normalt samvær med sine barn på flere år, etter påstander om at han har utøvd vold mot sine barn. Det fremgår at barnevernet ikke har funnet grunnlag for påstandene, som psykolog-spesialister ved familievernkontoret baserte på samtaler med mor. Omtalen handler også om at Fylkesmannen har kommet til at psykologspesialistene har brutt helsepersonellovens § 15.

Klager er Bufetat, region øst, som klager med samtykke fra de omtalte psykologspesialistene. Slik klager ser det, er HAs fremstilling «ute av proporsjoner i forhold til det Fylkesmannen påpeker som kritikkverdig». Klager reagerer på tittel og ingress, og mener HA insinuerer grove overtramp som det ikke finnes belegg for. Videre reageres det på at spesialistene er identifisert, og at redaksjonen kun kontaktet den ene for kommentarer. For øvrig skriver klager at avisen «ikke bør være en arena for å løse familiekonflikter, og heller ikke foreldretvister».

Hamar Arbeiderblad (HA) mener det var viktig å omtale saken og at den har offentlig interesse. Redaksjonen opplyser at de omtalte psykologspesialistene ble kontaktet, men at det ble klargjort at deres leder skulle uttale seg. Det gjorde han. I tillegg refererte avisen svaret den ene psykologspesialisten hadde sendt Fylkesmannen. HA mener det ikke var naturlig å anonymisere spesialistene, og slik avisen ser det, har den også dekning for det publiserte. Redaksjonen avviser at den har brutt god presseskikk.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener HA var i sin fulle rett til å omtale saken; det er en del av pressens samfunnsrolle å informere om det som skjer i samfunnet, avdekke kritikkverdige forhold og beskytte enkeltmennesker mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, jf. del 1 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Pressen har imidlertid også et ansvar for at den som blir kritisert, blir behandlet rettferdig og omtalt i tråd med de øvrige punktene i VVP.

I dette tilfellet konstaterer HA i tittelen: «Overgrep mot far – familiekontor brøt loven». Klager har reagert på tittelen og vist til VVP 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.» Av brødteksten fremgår det at Fylkesmannen har konkludert med at to psykologspesialister ved familievernkontoret har brutt helseloven. HA har derfor dekning for denne delen av tittelen.

Når det gjelder første del av tittelen – påstanden om overgrep – er utvalget mer i tvil. Utvalget ser at far i artikkelen uttaler at «falske påstander om vold er en form for overgrep». Dette er et synspunkt, ikke et faktum, slik tittelens konstaterende form indikerer. Av brødteksten fremgår det imidlertid at familievernkontoret holdt voldspåstandene mot far hemmelig for ham. Utvalget noterer seg at HA tolker dette som et overgrep mot far, og at det er denne opplysningen avisen viser til i tittelen. Selv om PFU mener mediene skal være varsomme med selv å trekke slutninger på nyhetsplass, mener utvalget at avisen her har tilstrekkelig dekning i stoffet for den valgte tittelen.

Med hensyn til identifiseringen av spesialistene (jf. VVP 4.7), viser utvalget til tidligere uttalelser om at offentlig ansatte, særlig personer som besitter et formelt ansvar, må tåle den belastning det innebærer når ens ansvarsfelt utsettes for kritikk. PFU registrerer at det her handler om to spesialister, hvorav den ene er teamleder. Det er kun teamlederen som er avbildet, og HA har verken omtalt dem på forsiden eller vinklet saken på disse. Fokuset på navn og personer er altså nedtonet, og det blir opplyst at pliktbruddet ikke er av en slik art at det oversendes Helsetilsynet for administrativ reaksjon. PFU kan forstå at det oppleves ubehagelig at offentligheten får kjennskap til at de blir kritisert og har begått feil, men mener likevel at dette er noe de må tåle i kraft av sine faglige posisjoner.

At de må tåle å bli identifisert og kritisert, innebærer imidlertid ikke at de må tåle enhver form for kritikk uten å få ta til motmæle. Slik utvalget ser det, er kritikken her av en art som utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

Av tilsvarsrunden fremgår det at HA kontaktet begge psykologspesialistene, men så langt utvalget kan se, bare den ene, før publisering. Hun skal ha henvist til taushetsplikten og sin overordnede. Som utvalget har påpekt tidligere, frasier man seg i praksis retten til imøtegåelse idet man avviser å uttale seg når redaksjonen tar kontakt. Samtidig merker utvalget seg at HA ikke forela de konkrete beskyldningene for vedkommende i sin henvendelse. Dessuten ble den andre psykologspesialisten først kontaktet etter publisering.

Utvalget noterer seg i denne sammenheng at HA skal ha fått opplyst at det var sjefen for familievernkontoret som skulle uttale seg. Dette er ikke avvist av klager, men det er altså klaget på at redaksjonen ikke kontaktet begge spesialistene før publisering. Slik utvalget ser det, burde HA ha forsikret seg om at disse to var innforstått med at de ville bli navngitt på trykk med sterk kritikk rettet mot seg.

Kravet til samtidig imøtegåelse er praktisert strengt; den angrepne skal bli forelagt beskyldningene i rimelig tid før publisering, og på en slik måte at hun/han skjønner hvilken kritikk som vil bli offentliggjort. Videre er det den direkte berørte, ikke andre, som skal få muligheten til å ta samtidig til motmæle.

Hamar Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 29. august 2017

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.