Romedal og Stange Almenninger er grunneier på begge sider av fylkesveg 24 på plassen som ligger like nord for Malungen.

I sommer har det vært så grisete i skogen nedenfor avkjørselen mot Bunntjernet at allmenningen har slått alarm. Driftssjef Jørgen Petter Nermo sier de rett og slett frykter forurensing av vassdraget nå som de vegfarende bruker skogen som do. Nermo sier det har vært ekstra ille i sommer, med toalettpapir som flagrer rundt.

– Det er gått fire år siden vegstrekningen sto ferdig. Opplevelsen av å gå ut i terrenget er langt fra hyggelig. Foruten en mengde søppel er det mye ekskrementer etter mennesker som har brukt sjøkanten ned mot Bunntjernet som toalett, sier Nermo.

Er stopp-plass

Per Magnar Klomstad i Statens vegvesen Region Øst sier at Skansporten er en stopplass eller parkeringsplass for turfolk og ikke ment som rasteplass. Klomstad medgir at slike plasser er et problem. Han sier at det var aktuelt med rasteplass i planfasen, men ble frafalt som løsning ved gjennomføringen.

– Hva var årsaken til dette?

– Fordi avstanden mellom kommersielle tilbud er tilfredsstillende langs vegruta, samtidig som det også er et kostnadsspørsmål.

Fylkestinget i Hedmark vedtok 13. juni handlingsprogrammet for fylkesveger 2018–2021. Planen inneholder ikke midler til rasteplasser.

– Blir aldri bygget

Fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen, bekrefter at intervjuet med Klomstad i HA er slik hun oppfatter saken. Hun tror ikke det blir bygget sanitæranlegg på stopp-plassen. Det er uaktuelt å endre prioriteringene i handlingsprogrammet.

– Dette er ingen rasteplass, men parkering for eventuelt turgåere som vil gå i allmenningen. To ting er særlig prioritert i handlingsprogrammet. Å utbedre veger for å begrense forfall samt tilrettelegging for gående og syklende er to hovedsatsingsområder i perioden. Rasteplasser er ikke prioritert denne gang. Når det gjelder fylkesveg 24 har vi rasteplasser med toalettanlegg ved Sætersjøen i Nord-Odal samt to lignende anlegg langs ruta, altså tre anlegg, sire Adolfsen, og legger til:

– Jeg håper folk vil forstå at de ikke kan bruke skogen slik det er gjort ved Bunntjernet. Dette gjelder ikke bare denne stopp- plassen. Det vil nok ikke bli bevilget penger til toalett her, sier Adolfsen.

– Veldig forundret

Almenningsbestyrer Gaute Nøkleholm er forundret over holdningen til problemene ved Skansporten.

– Jeg savner en helhetsforståelse. Vegvesenet og fylkeskommunen må erkjenne at tilgrising er et problem. Det er bare å ta seg en tur. Holdningen hører ikke hjemme her, i lys av at Hedmark har en strategi for å satse på turisme. En slik velkomst til Hedmarkens flatbygder med ekskrementer, toalettpapir og søppelberg håper jeg ikke man vil være bekjent av, sier Nøkleholm. 

Han er opptatt av at Hedmark fylke har definert turisme som en av bærebjelkene. 

– Sør i Stange er det unike naturperler som møter turister og trafikanter. Når det ser ut som det gjør i dag, er det tydelig et behov for sanitærforhold. Jeg vil si et problem som er ganske prekært. Vi som grunneiere skal ikke ha denne belastningen. Den må vegmyndighetene som tiltakshaver og vegeier ta, avslutter Nøkleholm.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00