Under fredagens styremøte i Sykehuset Innlandet kom Graadal med innspillet om å ofre Hamar dersom det kan få fortgang i planene om et nytt hovedsykehus for Hedmark og Oppland.

Graadal, som er divisjonsdirektør for sykehusene i Hamar og Elverum, sier de fleste ansatte på de to stedene ønsker seg et nytt hovedsykehus. Flertallet er størst i Hamar, hvor man ønsker et felles sykehus ved Mjøsbrua. I Elverum er det et noe større ønske om ett sykehus i hvert av fylkene.Graadal mener økonomien gjør at utbyggingen må skje trinnvis, og at noe må ofres underveis:

– Det er ikke bare å få 10–12 milliarder kroner på én gang. Vi er villige til å legge ned Hamar sykehus først, mot at vi også blir de første som får flytte rett inn.

– Vilje til å gi et løfte

Graadal utdyper at Hamar sykehus først skal legges ned når det planlagte hovedsykehusets byggetrinn én er fullført, slik at man kan flytte all driften samtidig.

– Forslaget skal vise at dette er noe vi ønsker. Vi er villige til å love at vi blir de første som legger ned driften, sier han.

På spørsmål om planene er realistiske, svarer Graadal følgende:

– Først må man forhandle med Helse Sør-Øst etter å ha fått aksept om bygging, sier han.

Divisjonsdirektøren vedgår at han både er optimistisk og kanskje også litt utålmodig:

– Jeg håper planene kan realiseres innen fem år, men det er alltid optimistisk å håpe på penger fra Helse Sør-Øst, smiler han.

Optimisme rundt økonomien

Under styremøtet ble det presentert tall som viser at Sykehuset Innlandet i august gikk med 12,3 millioner kroner i overskudd. Det er 8,2 millioner over budsjett. Svak utvikling tidligere i år gjør derimot at sykehuset fortsatt ligger 18,2 millioner bak budsjettet for hele 2016.

Ved Hamar og Elverum sykehus var august-underskuddet på 2,1 millioner, men Graadal ser likevel positivt på årets siste måneder:

– Lønnsoppgjøret ble lavere enn ventet, så der sparer vi tre millioner kroner. I tillegg har vi fått ansatt flere leger i faste stillinger. Dermed kan vi behandle flere pasienter, noe som betyr økte inntekter. I tillegg sparer vi utgifter til vikarleger som koster inntil tre ganger så mye som en lege i fast stilling, sier han.

Til og med august hadde sykehusene i Hamar og Elverum et samlet underskudd på 10 millioner kroner. Graadal tør derfor ikke håpe på overskudd ved årets slutt, men vil benytte anledningen til å nyansere tallene:

– Jeg håper vi i hvert fall får forbedret oss noe. Jeg vil minne om at vi har et årsbudsjett på 1,3 milliarder kroner. Et underskudd på mindre enn 1 prosent vil dermed ikke utgjøre veldig mye.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00