Ifølge miljøvernsjef Leif Skar viser rapportene også at ni hjort er felt.

Elgbestanden i Stange er fallende og fellingskvoten er redusert fra 280 i en treårsperiode i 2006 til 170 dyr i år som er ønsket nivå.

– Jeg vil si at vi har dyktige jegere i Stange. Grunneierne bestemte i år å starte jakta først 7. oktober og de alle fleste jaktlagene er ferdig andre uka i november. Denne tidsperioden vil imøtekomme turfolkets ønsker og her vil jeg berømme aktørene for å vise smidighet, sier Skar.

4. oktober ble den 10. ulven felt i Stange. Det sier Geir Magnar Lillehov, leder for lisensfelling i Stange og leder i skadefellingslaget for store rovdyr. DNA er ikke klar, men Lillehov regner med at den unge hannulven på cirka 1,5 år og som veide 51 kilo er en svensk immigrant. Åtte av ulvene som er felt, er nemlig svenske.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00