Kommunen har kjøpt gården Nedre Stokke i Redalen for 15 millioner kroner.

– Gjøvik kommune ønsker med kjøpet av Nedre Stokke å posisjonere seg for et mulig framtidig storsykehus ved Mjøsbrua. Nedre Stokke er en god sykehustomt med attraktiv beliggenhet nær Mjøsbrua. Gjennom kjøpet av Nedre Stokke har kommunen sikret seg en attraktiv tomt på Gjøvik-sida dersom det blir besluttet å bygge storsykehus ved Mjøsbrua. Kommunen betaler 15 millioner kroner for Nedre Stokke, samt ca én million kroner for maskiner og utstyr, skriver rådmann Magnus Mathisen i en pressemelding.

De har gjort følgende vurdering av Stokke Nedre som sykehustomt:

·        Eiendommen ligger ca. 4 km sør for ny Mjøsbru.

·        Det er ca. 150 dekar svakt hellende jordbruksarealer på nedsiden av riksveg 4 og ca. 50 dekar på oversiden. 170 dekar har vært kravet om arealstørrelse ved etablering av et storsykehus.

·        Arealene er ikke flomutsatt, men ligger vakkert til ned mot Mjøsa.

·        Ny riksveg 4 som man forventer vil være på plass før sykehuset er ferdig kommer minst en km høyere opp enn i dag.

·        Eksisterende riksveg 4 blir da en lokalveg (tilkomstveg) med lite trafikk. Den kan om nødvendig legges om, eller bygges i kulvert under sykehuset.

·        Avstanden til jernbanestasjon på Moelv blir kortere enn ved tomt på Biri, som ligger ca 5 km nord for ny Mjøsbru. Skyttelbuss med hyppige avganger vil enkelt kunne besørge nødvendig transport.

·        Et framtidig jernbanespor mellom Gjøvik og Moelv vil kunne ha en stasjon på et storsykehus på Nedre Stokke. Det er mindre sannsynlig at et jernbanespor vil ta omveien om Biri med stopp på et storsykehus der.

·        Avstanden til Gjøvik by og NTNU blir nesten halvert sammenlignet med Biri. Med ny riksveg 4 med motorveistandard vil kjøretiden fra Gjøvik være ca 6-7 minutter.

·        Tidligere Biri Bruk-tomta ligger en kilometer nord for Nedre Stokke. Der er i underkant av 100 dekar avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Det er et godt egnet område for virksomheter som ønsker å etablere seg nær et storsykehus.

·        Med kraftig redusert trafikk på nåværende riksveg 4 og et storsykehus i området, vil det bli et løft for stedsutviklingen i nedre del av Redalen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00