Torsdag i forrige uke sto Iddberg skulder til skulder ved Mjøsbrua sammen med kollegaene i Hamar, Elverum og Lillehammer. Det framsto som en felles front mot et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, og i pressemeldingen som ble delt ut til mediene står følgende:

«Vi har ulike syn på framtidig struktur og beliggenhet for sykehusene. Men vi er enige om ett grunnleggende premiss: Sykehus er en byfunksjon.»

Senere samme dag stemte Iddberg for at Gjøvik kommune skal bruke 16 millioner kroner på å kjøpe gården Stokke Nedre i Redalen, sør for Mjøsbrua. Kommunestyret vedtok å kjøpe tomta for å posisjonere seg i kampen om et eventuelt nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua.

– SELVMOTSIGENDE

Dette har fått sablene til å rasle på Gjøvik. Opposisjonsleder Anne Bjertnæs (H) uttaler til Oppland Arbeiderblad mandag at hun mener Iddberg framstår som «selvmotsigende».

– Jeg tolket ordførerne dit at de ikke vil ha sykehus ved Mjøsbrua, og da blir det litt rart at Iddberg noen timer senere insisterer på å kjøpe tomt i Redalen, sier Bjertnæs til HA.

I tillegg mener ordfører Iddberg at han ble feiltolket av Oppland Arbeiderblad. Avisen slo opp på førstesiden at han heller vil ha sykehus i Hamar enn ved Mjøsbrua.

– At jeg skal ha svart bekreftende på dette er helt feil, sier ordføreren til avisen fredag.

VIL IKKE KOMMENTERE

HA har også vært i kontakt med Bjørn Iddberg, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere. Han henviser til Gjøvik kommunes høringsuttalelse, og til intervjuet han gjorde med NRK under pressekonferansen torsdag.

I høringsuttalelsen anbefaler Gjøvik hovedsykehus, og mye aktivitet i de nåværende sykehusene. Men de ønsker også å utrede en løsning med sykehus i tre av byene. Iddberg skriver allikevel følgende i en mail til HA:

– Begge disse utredningsmodellene må ivareta de mange tunge fordelene som ligger i å ha sykehus i by. Dette var min hovedinnfallsvinkel på intervjurunden på Mjøsbrua, skriver han.

TROR FORDEL VIL UTJEVNES

Rådmann Magnus Mathisen i Gjøvik kommune sier følgende om oppkjøpet av gården i Redalen:

– Det er en fin beliggenhet med kort veg til Mjøsbrua. Det ligger også sånn til at en framtidig påkobling mellom Gjøvikbanen og Dovrebanen kan få et stopp ved et sykehus der. Samferdselsdepartementet har også hatt en utredning som anbefaler firefelts motorveg opp til Mjøsbrua. Da vil det bli seks til sju minutter fra NTNU på Gjøvik.

– Men Moelv får motorveg i 2020, og jernbanen ligger der allerede. Har Ringsaker en fordel?

– På kort sikt så er det en fordel, på lengre sikt ser vi at det er en fordel som vil kunne utjevnes, svarer rådmannen.

DETTE MENER BUSTERUD

Hamar-ordfører Einar Busterud mener Gjøvik kjøper gården i Redalen for å ha en plan B.

Busterud var arkitekten bak ordførermøtet ved Mjøsbrua torsdag i forrige uke og har i lang tid uttalt at han mener sykehus er en byfunksjon. Busterud sa ved Mjøsbrua at han heller vil ha et sykehus på Gjøvik enn på Biri eller i Moelv.

– Hva tenker du om at Iddberg framsto som motstander av sykehus ved Mjøsbrua torsdag formiddag, og var med på å stemme for kjøp av Stokke Nedre senere på kvelden?

– Helgardering. Men Gjøvik er tydelige i høringsuttalelsen sin at sykehus bør ligge i en by, svarer Busterud.

– Så Iddberg var klar over hva han var med på?

– Det var han. Men Gjøvik ville ha en plan B ved Mjøsbrua, sier Hamar-ordføreren til HA.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00