Det er ikke bare blant politikere, sykehusansatte og pasienter at omstillingsforslagene fra direktør Morten Lang-Ree skaper bølger. Også for styret i Sykehuset Innlandet ble det et vanskelig spørsmål. Dermed måtte styrelederen be om flere runder på bakrommet under gårsdagens styremøte i Sykehuset Innlandet.

ville ha flere utsettelser

Til slutt endte styret opp med et vedtak som lå nært forslaget til direktør Morten Lang-Ree, men styreleder Anne Enger ønsket i utgangspunktet å utsette og utrede flere av punktene i omstillingsforslaget til et vedtak om ny sykehusstruktur er på plass.

Det ville betydd en utsettelse på om lag ett år.

Enger la i sitt alternative omstillingsforslag fram forslag om å vente med avgjørelsene som vedrører omorganisering, lokalisering og finansiering av divisjonen for Habilitering og rehabilitering, flytting av nyfødtintensiven fra Elverum til Lillehammer, samling av døgntilbudet innenfor urologi på Hamar, samling av pacemakerinnleggelser på Elverum og en samling av tykktarmsoperasjoner på Gjøvik.

Hun møtte dog motstand fra store deler av styret, som mente tiden var inne for omstilling.

– Jeg var litt usikker da jeg kom i dag tidlig, så derfor foreslo jeg dette. Men nå føler jeg at det har foredlet seg, sier Enger til Hamar Arbeiderblad.

– Jeg foreslo egentlig at man skulle avvente og utrede, men når jeg merker at det ikke er flertall for det, må man finne en annen god løsning

forventer mer uro

Styret ønsker nå å bli forelagt en økonomisk og faglig utredning i spørsmålet om samlokalisering av fysikalsk medisin og rehabilitering som i dag drives i Ottestad og på Gjøvik.

For de andre sakene, gir styret sin tilslutning til Lang-Rees anbefalinger, med mindre forandringer. Det betyr for eksempel at sykehuset på Lillehammer mister pacemakerinnleggelser til Elverum, tarmkreftkirurgi til Gjøvik og døgntilbudet innenfor urologi til Hamar

Enger forventer dermed mer bråk i dagene som kommer.

– Det kommer nok. Det må vi regne med uansett. Men jeg har stått i noen stormer før, sier Enger

– Vi har snakket om å stå i det og nå må det skje. Dette blir krevende, men det står også respekt av de vedtakene vi har gjort.

Hun vil nå forsøke å jobbe for et bedre klima i og rundt Sykehuset Innlandet, og har trusselen fra politikerne på Lillehammer i bakhodet

– Vi må samarbeide. Jeg vil prøve alt jeg kan for å få det til, sier Enger, som også vil bygge forståelse for den langsiktige prosessen med ny sykehusstruktur.

– Jeg grunner også litt på hvordan jeg skal få idéfasen til å bygge dialog og en felles forståelse, sier Enger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00