Flere tilskuddspotter med ulike formål og søknadsfrister er slått sammen til en felles pott som heter «kulturmidler», og som ikke har fast søknadsfrist, men som kan søkes på gjennom året.

– Kulturbegrepet i denne sammenhengen omfatter også idrett, forteller kultursjef Bente Hagen.

Gode tiltak innen kultur og idrett som bidrar til å skape aktivitet og attraktivitet kan søke på disse midlene. Potten er på drøyt 200.000 kroner.

Blant tilskuddene som har blitt en del av denne potten, er «dugnadsbaserte fellestiltak». Hagen oppfordrer gode dugnadsbaserte tiltak for fellesskapet til å søke om kulturmidler, men sier at rene drifts- og vedlikeholdstiltak faller utenfor denne ordningen.

I tillegg til dette er det to ordninger som kun gjelder idrettslag som er forenklet. Lag og foreninger som er tilsluttet Løten Idrettsråd har fått to typer driftsstøtte.

Det ene er et driftstilskudd etter medlemstall. Tilskuddsbeløpet på 76.00 kr fordeles etter en fastsatt fordelingsnøkkel basert på medlemstall over og under 19 år.

Det andre er et driftstilskudd til idrettsanlegg som har driftsansvar for bygg og anlegg. 121.000 kr fordeles basert på et vekttallssystem for anlegg som laget/foreningen har driftsansvar for. For første gang skal idrettslagene slippe å søke kommunen om disse tilskuddene.

– Vi ser at vi har tilgang til tallene gjennom Idrettsforbundet, og det er derfor unødvendig ekstrajobb for lagene å skulle rapportere disse tallene to ganger, sier idrettskonsulent Ole-Eskild Dahlstrøm.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00