Onsdag i forrige ble det kjent at Arbeidstilsynet skal granske RenoNordens virksomhet på Hedmarken. Samme dag hadde Sirkula innkalt eierne, de fire kommunene på Hedmarken, til et ekstraordinært møte om søppelsituasjonen.

Der ble representantskapet, kommunenes eierorgan, enige om å avvente konklusjonen fra Arbeidstilsynet før man eventuelt gjør egne undersøkelser i saken.

– Representantskapet er enige om at siden Arbeidstilsynet har varslet tilsyn, så må ikke Sirkula gjøre undersøkelser nå, uttalte Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen.

Den avgjørelsen støttes av leder i Hamar Ap, som tidligere har etterlyst handling fra Hamar kommune, som en av eierne.

– Det er fornuftige vurderinger. Samtidig er det viktig for eierkommunene fortsatt å få informasjon om framdrift på henting av søppel og oversikt over håndtering av arbeidstidsbestemmelser, sier Thomas Langeland Jørgensen.

Også lokallagene i SV på Hedmarken har reagert sterkt på at RenoNorden har brutt arbeidsmiljøloven, og har sendt brev til alle kommunene hvor de ber om en redegjørelse for arbeidsforholdene. Men Kai Smeby i Ringsaker-SV tror at å vente er den riktige avgjørelsen akkurat nå.

– Jeg synes det er fornuftig. Arbeidstilsynet vil komme til et svar. Det er unødvendig at to skal gjøre det samme. Så får vi se hva de finner, men vi vil fortsatt ha svar på de spørsmålene vi har stilt, sier Smeby.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00