Datatilsynet trekker fram følgende hovedtrekk for privatpersoner når GDPR (General Data Protection Regulation) innføres i mai:

– Retten til å bli glemt: Det nye lovverket tydeliggjør borgernes rett til å få egne personopplysninger slettet.

– Rett til å kreve begrensning: Dersom det ikke ønskes at opplysninger skal slettes eller bestrider at opplysningene er korrekte, kan du kreve at behandlingen av personopplysningene begrenses.

– Rett til dataportabilitet: Dersom noen behandler personopplysninger basert på samtykke, for eksempel for å oppfylle en avtale med deg, kan du kreve å ta med opplysningene dine til en annen virksomhet.

– Retten til å motsette seg behandling: All behandling av personopplysninger skal ha et behandlingsgrunnlag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00