Da HA møter Trude Myhre, har hun lagt turen innom den vernede granskogen ved tureldoradoet Gitvola i Løten. De rundt 13 milene fra miljødepartementet i Oslo er allerede tilbakelagt.

Vandringens mål er miljøverndirektoratet i Trondheim – men bare rent geografisk.

– Målet mitt med turen er å få politikerne til å øke budsjettet til skogvern, slik at én milliard årlig bevilges til å ta vare på skogen i Norge, forteller Myhre, som skal møte miljøvernere, politikere og skogeiere på vei nordover.

Penger til Frivillig vern

Når det gjelder vern av skog, er Norge nemlig et godt stykke unna å nå de folkevalgtes mål. Stortinget vedtok i fjor at ti prosent av den norske skogen skal være vernet innen 2025, men per i dag er kun tre prosent vernet.

Den eneste veien til å nå dette målet er ifølge Myhre å åpne pengesekken:

– Det bevilges i dag 442 millioner årlig til formålet, men dette budsjettet må økes til én milliard, slik at mer skog kan bli vernet gjennom ordningen frivillig vern.

Frivillig vern går ut på at skogeiere selv tar initiativ til å verne sin egen skog mot en økonomisk erstatning fra staten. Skogeierne beholder visse rettigheter som grunneier, men får ikke hogge eller bygge ut de grønne arealene.

– Denne ordningen har gjort det mulig for naturvernere og skogeierne å samarbeide om skogvern. Jeg skal komme meg til Trondheim innen valgdagen, og da håper jeg at jeg har fått med meg mange av partiene på å love bort den milliarden, slik at ordningen kan brukes til å frede enda mer skog, forteller Myhre.

Politisk vilje i Hedmark

Hvis Martin Løken, som er MDs førstekandidat til Stortinget i Hedmark, velges inn i nasjonalforsamlingen, vil han gi sin stemme til Myhres kampsak.

– Vi går til valg på skogvernmilliarden. Det må til for at ti prosent av den norske skogen skal bli vernet i løpet av ti-15 år, sier han.

Han håper at miljøpartiene kan presse hverandre til å gå lenger for å bevare skogsområdene.

– Men det er ikke sånn at MDG er imot bruk av skogen. Vi er for å bruke 90 prosent av skogen, men det er frustrerende at vi er langt unna målet på 10 prosent vernet skog, bemerker han.

Artsmangfold i sentrum

Gjermund Gjestvang fra Naturvernforbundet, som er Trudes guide på Gitvola, er glad for at WWF fokuserer på skogvern.

– Vi kan ikke la arter dø ut. Skogbruk er hovedtrusselen mot artsmangfoldet i den norske skogen, og i Løten er flere arter utrydningstruet, sier Gjestvang og trekker fram huldrestri og svartsonekjuke som eksempler.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00