Det var på en pressekonferanse i Sykehuset Innlandets lokaler i Brumunddal klokken 12.00 i dag at den administrerende direktøren ga sin anbefaling til innstilling for styret. Neste fredag skal Anne Enger og kompani ta den endelige avgjørelsen for Sykehuset Innlandet rundt styrebordet.

Så sendes prosessen videre til Helse Sør-Øst og Helse- og omsorgsdepartementet for endelig behandling.

- Hvorfor vil du ha et hovedsykehus ved Mjøsbrua? 

- Jeg tror det er viktig at vi samler fagområder til det beste for pasientene. Pasientorganisasjonene og brukerne har vært veldig tydelige, de ønsker å komme til et sted hvor man har muligheten til å behandle hele pasienten, sier Andersgaard til HA etter pressekonferansen.

Håper styret går for det samme

- Hvor tungt tror du din innstilling vil veie for styret? 

- Vi har hatt en lang utredning, vi har hatt diskusjoner med styret, vi har hatt høringsuttalelser, vi har hatt åpne temamøter og vi har flere ganger diskutert saken. Jeg håper og tror at de går for denne innstillingen, svarer Andersgaard.

- Hvor tungt tror du styret i Sykehuset Innlandets avgjørelse vil veie for Helse Sør-Øst og departementet? 

- Det er jo sånn at hvert nivå gjør en selvstendig vurdering, og behandler saken på et selvstendig grunnlag. Og jeg vil håpe og tro at også Helse Sør-Øst ønsker en samling av funksjoner i Innlandet, sier administrerende direktør.

- Dette er en diskusjon som har pågått i mange tiår. Helse Sør-Øst har anslått at de kan skal behandle saken i løpet av 2018. Tror du vi faktisk vil ha en endelig avgjørelse i 2018? 

- Det vet jeg ikke. Men det er klart vi ønsker at vi skal få satt at det er dette vi går for. 

hamar kan få mindre aktivitet

Parallelt med planleggingen av Mjøssykehuset, vil det foregå en utvikling av dagens sykehus. Det skal utredes behov for tilpasset døgntilbud på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen, i tillegg til at det vil bli tilbud om poliklinikk og dagbehandling ved alle de fire sykehusene i Hamar, Elverum, Gjøvik og Lillehammer.

Andersgaard antyder at det er sykehusene på Hamar og Gjøvik som kan komme dårligst ut av den prosessen.

- Det legges opp til aktivitet ved alle de fire sykehusene som er i dag, men det er ett til to som skal ha mer aktivitet. Blir det en ny kamp? 

- I utredningene har vi sett på ulike modeller, og i hovedsykehusmodellene har vi sett at opptaksområdene til Gjøvik og Hamar blir lagt inn under Mjøssykehuset, og så har vi sett på ulik bruk av sykehusene på Lillehammer og Elverum. Jeg håper at vi kan få til en god prosess, slik at dette ikke blir en ny kamp. 

- Er det kjørt for de som ønsker et hovedsykehus et annet sted enn Mjøsbrua? 

- Vi har hørt på høringsinstansene, og har foreslått beliggenhet, svarer Andersgaard.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00