For årlig mottar ombudet i de to mjøsfylkene over 1.000 henvendelser fra pasienter og brukere. Pasient- og brukerombud Tom Østhagen beskriver til HA at mange pasienter føler seg som kasteballer mellom ulike enheter og sykehus, og han mener denne behandlingen fører til dårlig pasientsikkerhet og uklare ansvarsforhold.

– Pasienter opplever at de sendes fra sted til sted. Det blir også en økt belastning i forhold til at de må reise flere steder, sier Østhagen.

– DET BESTE ARGUMENTET

HA skrev i desember i fjor om Jan Helge Torgersen fra Moelv. Modølen har den sjeldne diagnosen manganindusert parkinsonisme, og på 14 år har han fått behandling på like mange helseinstitusjoner. Det er slike eksempler pasientombudet ikke vil ha.

Derfor fastslår ombudet i sin høringsuttalelse at et nytt hovedsykehus er den beste løsningen for framtidens sykehusstruktur i Innlandet. Ombudet mener en samling av behandlingen av fysiske sykdommer og psykisk helsevern og rus er viktig, og at dette vil føre til en bedre hverdag for mange pasienter.

– Det oppsplitta tilbudet slik det er i dag, er det beste argumentet for å samle tjenestene, sier Østhagen.

Frykter andre løsninger

Dermed legger pasientorganisasjonen seg på samme linje som de ansatte i prehospitale tjenester. Tidligere denne uka ble det kjent at de som blant annet jobber i ambulansetjenesten, og har ansvaret for alle pasientreiser, også vil ha ett hovedsykehus.

Men selv om i tillegg begge fylkestingene og Sykehuset Innlandet selv står på lista over tilhengere av hovedsykehus, finnes det også de som mener noe annet. Kommunestyret i Lillehammer ønsker for eksempel to store akuttsykehus, der det ene skal ligge i Lillehammer og det andre i Elverum. Østhagen mener dette er fortidas løsning.

– En fortsatt oppsplitting, eller andre mellomløsninger, det er ikke hensiktsmessig. Det er halvgode løsninger, og det er på tide at Innlandet ser mulighetene i et nytt hovedsykehus, sier brukerombudet.

vil ikke si hvor

– Men dere sier ikke noe om hvor et hovedsykehus bør ligge?

– Det er ikke det viktigste, slik vi ser det, om det skal ligge i den ene eller den andre kommunen. Det er et spørsmål som i større grad handler om lokalpolitiske interesser, svarer Østhagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00