Fra tirsdag 31. juli til slutten av september vil fylkesveg 41 over Duengerhøgda på Nes være stengt for gjennomkjøring.

Grunnen til stengingen er at Statens vegvesen skal utbedre en 9,5 kilometer lang strekning av fylkesveg 41. Utbedringsarbeidene gjøres på vegne av vegeier Hedmark fylkeskommune, og gjøres for å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på strekningen.

I stengingsperioden vil det være skiltet omkjøring via Stavsjø. Det vil imidlertid være mulig å kjøre til eiendommer langs fv. 41.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00