Under et felles fylkestingsmøte på Scandic Ringsaker tirsdag ble flere navneforslag trukket fram:

• Opplandene fylke.

• Innlandet fylke.

• Eidsiva fylke.

• Hedmark og Oppland fylke.

GJESTVANG AVSLØRER

To av tre i Hedmarks forhandlingsutvalg er tause om sitt favorittnavn på det nye fylket:

– Det er blitt trukket fram et par interessante navneforslag i dag. Opplandene, Innland samt Hedmark og Oppland. Jeg ønsker ikke å uttale meg om hva jeg vil gå inn for, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen (Ap).

Heller ikke Rune Øygarden (H) vil avsløre sin favoritt.

Klar i sin tale er derimot fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp):

– Mitt personlige ønske er Hedmark og Oppland fylke. Det vil ta tid å bygge opp identitet rundt et nytt navn.

I flere regioner i Hedmark ser folk ulikt på navn. Vi må velge noe alle kan leve med, sier Gjestvang.

KLINGER IKKE NOK

Flere Hedmark-politikere trakk fram Hedmark og Oppland som et godt navn:

– Det er ikke viktig for innbyggerne hva navnet blir. Vi kan leve godt med Opplandene og Innlandet.

Hedmark og Oppland er et godt navn. Jeg tror det er riktig og lettere for folk å forholde seg til, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap).

Arnfinn Nergård (Sp) viste til Sogn og Fjordane fylke og Møre og Romsdal fylke som eksempler på at det er mulig å bruke to navn på det nye fylket.

– Jeg vil gå sterkt inn for Hedmark og Oppland. Opplandene vil ikke klinge godt, sier Nergård.

LOKALISERES TIL HAMAR

For blant Opplandspolitikerne er det ikke tvil om at Opplandene er det som blir foretrukket.

– Opplandene skiller seg klart ut. Det er navn som er ladet av fellesskapshistorier, sier Oppland Aps Anne-Marte Kolbjørnhus.

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) var blant Hedmarkspolitikerne som antydet at Opplandene kan være et godt navn.

Både navnevalg, størrelse på det nye fylkestinget og lokalisering av fylkesadministrasjon skal avklares i januar. Fylkestinget i Hedmark har satt som forutsetning for forhandlingene at hovedsetet for administrasjonen og politisk ledelse blir lagt til Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00