Har du vandret i lauvskogen og undret deg over svarte flekker på trestammene? Hvis svaret er ja, har du trolig lagt søndagsturen gjennom et område som er rammet av den aggressive sopplignende organismen «Phytophthora» – som betyr «plantedreper».

Den ble første gang påvist i Åkersvika i 2014, og Fylkesmannen har pålagt Nye Veier strenge tiltak når ny E6 nå skal bygges gjennom naturreservatet.

– Det er blant annet et krav om at alt trevirke skal kjøres til forbrenning, forteller leder for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Jørn Berg.

ukjent for norsk natur

For ekspertene både hos Fylkesmannen og i de botaniske miljøene er livredde for at denne organismen – som har flere underarter – skal spre seg til andre skogområder. Har den først angrepet et tre eller en plante, er løpet kjørt. Forskere fra Norsk Institutt for Bioøkonomi gjennomførte i 2015 en undersøkelse i Åkersvika. Antall friske oretrær: null.

– Vår natur er ikke tilpasset slike fremmede arter. Derfor har den så stor virkning, opplyser Berg.

hageplantene får skylda

Organismen tar livet av trærne ved at den blokkerer transporten av vann oppover i treet. Dermed får det ikke nok næring og dør. Import av hageplanter og jord er ifølge forskerne grunnen til at organismen har inntatt Norge, og Åkersvika har den trolig erobret via bekker og elver som renner gjennom boligfelt.

– Vi trodde at klimaet i Norge skulle legge en demper, men det gjelder nok ikke for alle arter, forteller forsker Venche Talgø i NIBIO til Hamar Arbeiderblad.

Og når den sopplignende organismen først har fått fotfeste, er den så å si umulig å bli kvitt. Soppmiddel har ingen virkning.

– Kontroll får man ikke, fordi man blir ikke kvitt smitten når området først er infisert. Men det er viktig å hindre spredning til nye områder, sier Talgø.

– KREVENDE

Derfor må entreprenøren som skal bygge nye E6, i tillegg til å brenne alt trevirke, rengjøre alle kjøretøy som har vært i området. Masse som skal fraktes ut av området, må leveres på spesielle dumpeplasser.

– Vi er vant med å jobbe med svartelistede arter, men akkurat denne typen er ny. Smitten finnes både i vann, jord og i trærne, og det gjør den krevende, forteller miljørådgiver i Nye Veier, Knut Roland.

– Er det riktig å bruke ekstra ressurser på denne organismen?

– Vi støtter oss til råd fra fagmiljøene, og vår rolle som utbygger er å følge de kravene vi får, svarer Roland.

Fakta

Sopplignende organisme som angriper trær og planter, og hindrer vanntilførselen. Har flere underarter.

Har kommet til Norge via importerte hageplanter.

Ble første gang observert i Åkersvika i 2014. Nå må utbyggerne av E6 ta spesielle hensyn for at ikke arten skal spres.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00