Forslaget til samfunnsdelen av ny kommuneplan for Hamar kommune 2018 til 2030 er nå offentliggjort. Arealdelen kommer i oktober. I samfunnsdelen er det også noen føringer til framtidig arealbruk.

Tidligere i år tok rådmannen til orde for en forsiktig omdisponering til boligformål av Furuberget, Klukhagan og Frøbergsberget. Nå slås det fast at Furuberget og Frøbergsberget skal skjermes. Klukhagan omtales imidlertid ikke, noe som tyder på at det vil komme forslag om noe omdisponering til boliger der. Boligpartner har spilt inn to områder i Klukhagan.

Videre heter det i samfunnsdelen at kommunen skal vurdere å omdisponere dyrket mark der det gir stor positiv samfunnsnytte, og at dette kan utløse krav om nydyrking. Dette kan bety omdisponering av Vien gård.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00