Den nye nasjonale fraværsgrensa har gitt bedre resultater i vårt fylke enn noe annet sted i landet. Gjennomsnittlig fravær har falt fra 7,1 prosent skoleåret 2015/2016 til 4,5 prosent skoleåret 2016/2017. Ingen andre fylker kan vise til så stor nedgang, og Hedmark ligger godt under landsgjennomsnittet på fraværsprosent blant elevene.

– Flertallet av elevene er mer på skolen enn de var før, og det er utelukkende positivt. Så er det noen som får over ti prosent fravær, og da får de «ikke vurdert» i de fagene. Andelen «ikke vurdert» har økt noe, sier fylkesråd for utdanning, Aasa Gjestvang.

Hun opplyser at skolene følger opp de elevene som nærmer seg fraværsgrensa tett.

– Vi gjør alt vi kan for at disse ikke skal få en «IV», og i de tilfellene det likevel skjer, prøver vi å få dem inn igjen i skoleløpet, men for mange kan det være krevende, sier Gjestvang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00