Biltema flytter sin butikk fra Olrudsenteret til den nye handelsparken til Tema Eiendom ved Arnkværn-krysset.

Vareutvalget til Biltema er i strid med definisjonen plasskrevende varer. Ringsaker kommune er positiv til å gi Biltema dispensasjon.

Kommunen viser blant annet til lignende praksis i andre kommuner.

«Fylkesmannen mener at dette er et forretningskonsept som med fordel kunne vært lokalisert sentrumsnært, eller i tilknytning til andre handelsområder hvor det er tillatt med detaljhandel», skriver avdelingsdirektør Øyvind Gotehus hos Fylkesmannen.

Fylkesmannen fraråder derfor dispensasjon. Det er fordi det vil være uheldig og bidra til å legge til rette for en utvikling som er i strid med SMAT-planen og statlige retningslinjer.

Saken går nå til politisk behandling i planutvalget i Ringsaker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00