HØYEN GRUPPEN AS i Brumunddal har 30.000 kroner i aksjekapital og Rolf Arne Høyen (52) som daglig leder og enestyre. Høyen har 32 registrerte verv – fordelt på om lag halvparten så mange selskap siden han ofte er både styreleder og daglig leder. Det største, hva inntekter angår, er Høyen Eiendom AS. Her var det i fjor driftsinntekter på 7,8 millioner kroner. Driftsresultatet ble på 219.000 og resultat før skatt på 1,4 millioner kroner.

AKTIV1.NO AS i Brumunddal har 30.000 kroner i aksjekapital og følgende formål: «Kjøp, salg og utleie av eiendom samt investering i verdipapirer. I tillegg kan selskapet drive med konsulent og rådgivning.» Rolf Kenneth Ferger Høyen (32) er daglig leder og enestyre. Han er inne i et dusin ulike selskap – med Høyen Eiendom (se over) som det største.

AFFIDABILE er registrert som et enkeltpersonforetak i Hamar av Morten Karset (64). Formål: «Handel med biltilbehør. Utførelse av håndverkstjenester og konsulenttjenester.»

TRENINGSVITENSKAP AVD SJUSJØEN AS på Brøttum i Ringsaker har 30.000 kroner i aksjekapital og følgende formål: «Drive treningssenter, personlig trening og nøkkelkortgym (…).». Espen Bøhle Nordhagen (32) er daglig leder og enestyre. Han har fra før samme roller i Treningsvitenskap AS. Her var det i fjor driftsinntekter på 1,1 millioner kroner og marginer på pene 20 prosent.

FAGTRAPP EIENDOM AS på Espa i Stange er etablert med 30.000 kroner i aksjekapital. Ansgar Gaasø (63) fra Espa er styreleder og daglig leder. Ronny Gaasø (39) fra Ridabu og Frank Sletli (50) fra Løten er styremedlemmer. Denne HA-serien skrev nylig at Gaasø senior hadde etablert AKRL Invest AS. Han er inne i en håndfull selskap. De to andre er også inne i andre foretak.

FAGTRAPP DRIFT AS på Espa har 30.000 kroner i aksjekapital. Rollefordelingen er som i selskapet over. Formål: «Produksjon, salg, montering av trapper, interiør og andre trevareprodukter, samt virksomhet som naturlig hører sammen med dette.»

FAGTRAPP HOLDING AS er etablert på Espa med 30.000 kroner i aksjekapital. Gaasø senior (se over) er daglig og styreleder. Sletli (se over) er styremedlem.

JOJO BYGGSERVICE AS på Ingeberg i Hamar har 30.000 kroner i aksjekapital og følgende formål: «Snekring, nybygg, rehabilitering av bygg og eiendom, kjøp og salg av eiendom, utleie av fast eiendom.» Pål Terje Johansen (49) er daglig leder og styreleder. Johny Almerud (63) er styremedlem. Johansen er fra før registrert som daglig leder i Blikkenslagern Tak og Fasader AS. Almerud er fra før registrert som største eier i Protec AS som nylig gikk konkurs.

INNLANDET KAPITAL AS på Ridabu i Hamar har 30.000 kroner i aksjekapital og følgende formål: «Investering, utvikling og utleie i egen fast eiendom, investering i aksjer, andeler og andre selskaper.» Pål Marthinsen (51) er daglig leder og enestyre. Han er fra før registrert i to selskap med delt ansvar (DA).

FREMAD 2 SA (samvirkeforetak) er etablert på Rudshøgda i Ringsaker. Formål: «Vedlikeholde og restaurere eiendomsmassen samt tomt på eiendom gnr. 236/bnr. 4 i Ringsaker slik at Fremad forsamlingslokale kan drives som møtested og festlokale for Ringsaker og omegns befolkning.» Liv Marie Håkensveen (71) leder styret som også består av Knut Egil Simensen (66), Inger Sofie Jakobsen (59), Gunn Katrine Ulven (64) og Jens Petter Hesthagen (56).

OLSEN TRÅR TIL er etablert som et enkeltpersonforetak på Espa i Stange. Formål: «Konsulenttjenester innen økonomi, søm og annet kreativt arbeid, og det som står i naturlig forbindelse med dette.» Heidi Olsen (39) står bak.

NEZ AS i Stange har hele en million kroner i aksjekapital og følgende formål: «Forvalter eiendom, holde foredrag samt salg av vin- og hageprodukter. Import av vin & vinrelaterte varer, salg og servering. Varehandel med bredt vareutvalg, butikk- og netthandel.» Morten Oslo (50) er daglig leder og styreleder. Kona, Gro Børvan Oslo (55), er styremedlem. Denne HA-serien hadde i sommer en større artikkel om Morten Oslo og hans etablering som forhandler/servicestasjon for robotgressklippere med spesialtilpasset hage. Da forklarte han også hvordan han skiftet etternavn for å gjøre som folk flest ved å ta stedsnavn etter der han kommer fra. Han og kona har for flere år siden slått seg ned i Stange.

BUDOR BOOKING AS er etablert i Stange med en aksjekapital på 942.500 kroner. Formål: «Forvalter eiendom, holder foredrag, booking, hage- og hytteservice, samt salg og hageprodukter. Netthandel. Husflid, søm, brodering, bunadsøm, sølvarbeider, servering. Varehandel med bredt vareutvalg, butikk- og netthandel.» Rollene er besatt som i Nez AS (se over). Gro Børvan Oslo har tidligere jobbet med å drive gjestegården på Budor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00