– Dette blir en av Norges største stiftelser med stor betydning for bankens videre utvikling, og så langt det er mulig være en garantist for at Sparebanken Hedmarks hovedkontor blir på Hamar.

Det sier Tore Anstein Dobloug fra Ringsaker til HA.

Mandag ble det kjent at han slutter som finansdirektør.

1. desember begynner han som sjef for Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

LES OGSÅ: Derfor vil Sparebanken Hedmark på børs.

SIKRER LOKALT EIERSKAP

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse eier 75 % av egenkapitalbevisene i Sparebanken Hedmark. Sparebanken Hedmark planlegger å bli børsnotert i 2017, og stiftelsen planlegger i den forbindelse å selge egenkapitalbevis for mellom 1 og 1,5 milliarder kroner.

Stiftelsens viktigste oppgave er å være største eier i banken og dermed forankre det lokale eierskapet når banken blir børsnotert i løpet av neste år.

NY MANN HELT I TOPPEN

Geir-Egil Bolstad (49) overtar som finansdirektør i Sparebanken Hedmark. Bolstad er siviløkonom og kommer fra stillingen som finansdirektør i Bank 1 Oslo Akershus AS og viseadministrerende direktør i Bank 1 – banken bank som Sparebanken Hedmark nå overtar. Bolstad skal inngå i konsernledelsen når de to bankene fusjonerer til våren – da med tittelen konserndirektør økonomi og finans.

Tore Ansten Dobloug har vært i Sparebanken Hedmark siden 2003. Han har vært finansdirektør siden 2009.

– EN viktig jobb

Dobloug begrunner jobbskiftet slik overfor HA:

– Stiftelsen får en meget viktig rolle som største eier i Sparebanken Hedmark. Gjennom betydelige utbytter fra banken vil stiftelsen også være en viktig bidragsyter til Hedmarks-samfunnet. Jeg går til en oppgave som er svært interessant, givende og viktig. Jeg har en doktorgrad i økonomisk geografi som jeg også tror kan være verdifull i den nye rollen, sier Dobloug til HA og legger til:

– Jeg tror jeg vil få nytte av min bakgrunn.

Fakta

Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse skal være en langsiktig eier i Sparebanken Hedmark og gi gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsen ble etablert i forbindelse med omdanningen av Sparebanken Hedmark til egenkapitalbevisbank og eier i dag egenkapitalbevis til en bokført verdi på nærmere seks milliarder

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00