Torsdag legger finansminister Siv Jensen (Frp) fram statsbudsjettet for 2018, og regjeringen fortalte allerede under valgkampen at bruken av oljepenger skal ned. De siste fire årene har Solberg-regjeringen, for å hanskes med oljeprisfall og økt arbeidsledighet, økt bruken av oljepenger med nesten 100 milliarder kroner. Nå er det bedre tider i norsk økonomi, og da tråkkes det på bremsen.

– Jeg tror ikke på noen store overraskelser, men det jeg er mest spent på, er planleggingsmidler til jernbanen, sier Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL).

MANGLER PENGER

Busterud anslår at det mangler rundt 100 til 130 millioner kroner for å lage en godkjent reguleringsplan hele vegen på strekningen mellom Sørli og Åkersvika, og forventer å se penger til dobbeltspor-planlegging på statsbudsjettet.

– Tror du på en solid sum?

– Det kan det bli, hvis de skal følge opp det de sa i valgkampen. Men det som er utfordringen i samferdselssaker, er at det ofte er mye planer, men det stopper ofte i bevilgninger, svarer Busterud.

Han håper det også går fra prat til handling når det gjelder satsing på bioøkonomi, og håper på penger til arbeidsplasser på Ilseng.

– Det siste jeg er spent på, er Ilseng fengsel, og om det kommer penger til utbygging der, sier Busterud.

VIL HA MJØSBRU I TRE

Også Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen (Ap) forventer at det kommer penger til jernbane.

– Jeg forventer nok midler til planlegging og gjennomføring av InterCity-prosjektet, sier Steen, som også er opptatt av veg.

I forrige uke kom nyheten om at ny firefelts-E6 fra Kolomoen til Moelv står ferdig sju måneder tidligere enn planlagt, men ordføreren påpeker at motorvegen skal videre over Mjøsa etter 2020.

– Rammene til Nye Veier må sikres, slik at ny mjøsbru, og da helst i tre, kan bygges, sier hun.

Steen håper også på penger til flere politistillinger, til bredbåndsutbygging og midler til å få flere ut i arbeid. Så forventer hun også at kommuneøkonomien styrkes, slik at kommunene kan sikre kvaliteten i eldreomsorgen, skoler og barnehager.

MIDLER TIL SYKEHUS

Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap) forventer også penger til samferdsel og til kommunene, slik at de kan møte utfordringene innenfor helse- og omsorg. Men han er også opptatt av sykehus.

– Jeg har lagt merke til at finansministeren har sagt at sykehussektoren skal bli tilgodesett, og det synes jeg er spennende. Det har blitt signalisert sykehusmidler til oppstart i 2022, så det blir interessant om man holder det tidsperspektivet, sier Røhne.

Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) forventer også bedre kår for kommuneøkonomien, slik at de kan ansette flere lærere og skape flere barnehageplasser. I tillegg håper hun på jernbane og samtidig et løft for miljøet:

– Gjerne via elektrifisering av Røros- og Solørbanen, sier Lilleøkseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00