Mannen er bosatt i Løten.

Mandag 21. desember i 2009, like før klokka 20 på kvelden, var han svært nær ved å bli drapsmann. Han stakk en kniv inn i magen på kona, trakk den ut og skulle til å stikke henne igjen da et av parets barn kom til og fikk avverget et drap. Kvinnen ble alvorlig, men ikke livstruende skadet. De psykiatrisk sakkyndige under rettssaken konkluderte med at mannen hadde alvorlige psykiske lidelser, og han ble dømt til tvungent psykisk helsevern i stedet for en tidsbestemt fengselsstraff.

lever fritt

Tvungent psykisk helsevern betyr ikke at mannen er sperret inne i institusjon.

Han lever fritt i egen bolig ute i samfunnet.

Helsevernet opprettholdes fortsatt for å verne samfunnet mot mannen, som kan være svært farlig.

FORTSATT FARLIG

Tvungent psykisk helsevern brukes i spesielle tilfeller for å verne om andre menneskers liv og helse.

Nå har Hedmarken tingrett for andre gang behandlet spørsmålet om det tvungne psykiske helsevernet av løtenmannen skal fortsette. Han ble først dømt til dette i 2010, deretter ble det forlenget i 2013. Og nå altså på nytt.

Psykiateren som har vurdert mannen på oppdrag fra retten, har kommet fram til at det er høy risiko for vold mot andre mennesker dersom han slippes ut av det tvungne opplegget han går i, og har gått i siden drapsforsøket på kona.

HØRER STEMMER

Mannen hører stemmer og har hatt det som på psykiaterspråket kalles paranoide vrangforestillinger.

Kombinert med alkohol kan dette gjøre ham svært farlig for andre mennesker.

«Retten finner at det fremdeles er nærliggende fare for at tiltalte vil begå et alvorlig lovbrudd som krenker eller setter andres liv, helse eller frihet i fare» konkluderer Hedmarken tingrett.

NYE TRE ÅR

Innen tre år fra en person er dømt til tvungent psykisk helsevern, skal retten på nytt ta stilling til om det skal avsluttes eller opprettholdes.

Om det igjen går tre år i denne saken, så vil løtenmannen ha vært under tvungent psykisk helsevern i 10 år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00