Siden i vinter har togene på Dovrebanen kjørt med sterkt redusert fart på den nye strekningen med dobbeltspor mellom Minnesund og Kleverud. Årsaken er en feil med kjøreledningene som gjør at de ikke tåler den opprinnelige hastigheten på 200 km/t. Feilen har medført at alle passasjertog på strekningen blir rundt tre minutter forsinket – hver vei.

Monteringsfeil

Gjennom våren har Bane Nor brukt den tyske og eksterne eksperten Rainer Puschmann til å gå gjennom feilene for å finne årsaken. I rapporten peker Puschmann blant annet på flere monteringsfeil som gir ujevnheter i kontaktledningen.

Fungerende prosjektdirektør Jarle Rasmussen sier Bane Nor allerede har brukt én jernbanefri helg til å bytte ut nærmere 11 kilometer med ødelagt kjøreledning. Ennå gjenstår det en del arbeid før alt er testet, godkjent og ferdig til bruk.

– Det gjenstår en del feilretting og innmåling, så vi kommer til å bruke noen arbeidshelger på dette, sier Rasmussen.

– Når kan togene kjøre i 200 igjen?

– Vi har ikke satt noen konkret dato ennå, men det blir trolig i løpet av sommeren. Vi vil være helt sikre på at vi har gjort en god jobb før vi setter i gang trafikken med full hastighet. Om vi må bruke noen uker ekstra på å sikre et godt resultat, så er det verdt det, sier han.

Rasmussen presiserer at banen skal åpne så raskt det lar seg gjøre, men at man ønsker å være helt trygge på både funksjonalitet og sikkerhet før man lar togene gi full gass igjen.

Nyttig lærdom

Rasmussen forteller at Bane Nor er i dialog med entreprenøren for å diskutere hvem som skal dekke kostnaden.

– Rapporten viser at en del av skadene har oppstått som følge av monteringen. Man kan si at feilen skyldes en kombinasjon av manglende prosedyrer og dårlig håndverk, sier han.

Rasmussen opplyser at Bane Nor tar lærdom av feilene som har oppstått langs Mjøsa. De uønskede problemene blir nå brukt for å hindre lignende episoder i framtiden.

– Bane Nor kommer til å bruke rapporten og erfaringene vi har høstet med denne saken som grunnlag for læring og erfaringsoverføring til senere prosjekter, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00