Onsdag fortalte HA historien om Sigrun Sophia Svendsen, som i 2013 slo til på drømmeleiligheten i Østregate 104 i Hamar.

Men fire år senere har drømmen blitt til mareritt: Da hun bestemte seg for å selge leiligheten i vår, viste en ny taksering at den er 14 kvadratmeter mindre enn oppgitt i salgsprospektet fra eiendomsmegler Krogsveen.

– Etter eiendomsmeglingsloven så har eiendomsmegler plikt til å innhente og kontrollere opplysninger om arealet. Så blir det en vurdering om megler har oppfylt sitt ansvar på en god nok måte, sier fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Thomas Bartholdsen til HA.

– DET ER EN GRENSE

I HA onsdag var Krogsveen og Obos uenige om hvem som står bak den feilaktige arealberegningen. Krogsveen avviser at de har begått en feil, og direktør Cathrine Temmerud opplyser at de fikk opplysningene fra Obos, som var forretningsfører for bygget. Obos ved forvaltningssjef Ulf Arnesen sier de aldri har gitt opplysninger til Krogsveen om leilighetens størrelse, og mener ansvaret ligger hos eiendomsmegler og takstmann.

– Utgangspunktet må være at boligkjøpere skal kunne stole på informasjon som kommer fra megler, sier Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Direktøren understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, men henviser til dommer om arealsvikt fra Høyesterett.

– Med noen forbehold så framstår dette ut ifra dommene i Høyesterett, at det er et større avvik enn det man som boligkjøper skal være nødt til å godta. Litt slingringsmonn godtar Høyesterett, men det er en grense på hvor stort det avviket kan være, sier Bartholdsen, og lister opp hvilke muligheter en boligkjøper har når man kommer ut for et slikt problem:

• Forsøke å finne en løsning med eiendomsmeglerfirmaet.

• Klage til reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

• Gå via rettssystemet ved å fremme et krav gjennom advokat.

Vil føre saken videre

Boligkjøper Svendsen sier til HA at saken ikke har hatt noen framgang siden HA omtalte den første gang.

– Krogsveen og Obos skylder på hverandre, og jeg står i midten.

– Hva har du tenkt til å gjøre videre?

– Jeg har forsøkt å komme til enighet med Krogsveen, men de vil ikke ta noe ansvar for denne uheldige situasjonen, og viser ingen vilje til å forsøke å løse dette i minnelighet, sier Svendsen, og legger til:

– Jeg tenker at jeg vil prøve å kontakte reklamasjonsnemnda, og høre om jeg kan komme noen vei der. Det er snakk om veldig mye penger, hvis man ser hva kvadratmeterprisen i Hamar er, sier hun.

– IKKE KOMMET MED KRAV

Direktør Cathrine Temmerud i Krogsveen sier til HA at de ikke ønsker å føre diskusjonen gjennom mediene, men forteller at de baserte arealopplysningene på et opplysningsbrev fra Obos. Der refereres det til at boarealet i leiligheten er på 86 kvadratmeter.

– Det er ingenting som tilsier at vi burde hatt mistanke om at arealet var mindre, sier Temmerud til HA.

Hun sier også at boligkjøper ikke har kommet med et krav til Krogsveen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00