For debatten om navnet på det nye fylket er ikke ukjent for Pål Henning Berg, når HA slår på tråden torsdag. Kommunikasjonsrådgiveren har vært involvert i flere navneprosesser, både i Norge og i utlandet, og forteller at debatten har vært tema i lokalene til reklamebyrået Ferskvann i Hamar.

– Hva tenker du er det beste navnet?

– Vi er ganske samstemte her på huset, om at Opplandene er det beste alternativet. «Opp», det er litt opp og fram, det er positivt ladet. Så har det også en lang og spennende historisk forankring, en historie som er godt egnet til å bygge den nye identiteten på. Selv om det kanskje er opplendingene som umiddelbart liker navnet best, sier Berg til HA.

LESERNE VIL HA INNLANDET

Dermed har kommunikasjons-eksperten en annen oppfatning enn HAs lesere. I en uhøytidelig poll på våre nettsider torsdag, spurte vi leserne hva de mener at det nye fylket bør hete.

Innlandet ble en klar vinner, med nesten femti prosent av stemmene. Hedmark og Oppland ble en god nummer to, mens veldig få ønsker at fylket skal hete Eidsiva. Opplandene fikk i underkant av tjue prosent av stemmene.

Berg er ikke enig med leserne i at Innlandet klinger best, og mener det ikke er opplagt hvor i Norge Innlandet egentlig er.

– Jeg tror det et bedre å ha et konkret navn som har røtter i det som er utgangspunktet i dag. Hedmark og Oppland er noe som har eksistert i veldig mange år, og som folk har et forhold til. Innlandet er etter vårt skjønn et nyere begrep, og spørsmålet er hvilke assosiasjoner dette navnet egentlig gir i denne sammenhengen, sier Berg.

– SYRETEST PÅ PATRIOTISME

Han opplever at følelser ofte er med på å styre slike prosesser.

– Uansett hva man lander på, så er det i utgangspunktet noen som blir fornøyd, og det er noen som ikke blir så fornøyd. Dette er en syretest på patriotisme, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Han råder i stedet til at man forsøker å bruke rasjonelle argumenter, og at man velger ut noen viktige egenskaper som man mener det nye navnet skal oppfylle.

Berg har heller ikke sansen for Hedmark og Oppland, som er navnet nest flest HA-lesere vil ha.

– Det er kanskje det mest opplagte alternativet, og kan selvfølgelig fungere. Det finnes flere eksempler på at man i slike prosesser velger å hete litt av begge deler, før man lander på et endelig navn. Men, jeg mener det er bedre å ta hele prosessen med en gang. Det er som oftest mer kostnadseffektivt, og man får forankret et nytt navn raskt, sier Berg.

Han anbefaler politikerne en bred prosess, og at de gjerne henter innspill fra eksterne krefter:

– Man må prøve å tenke framover. Hva klinger godt, hva er det mest samlende? Og hva vil være det mest verdifulle navnet i fortsettelsen?

tror de blir enige

Seks politikere, tre fra hvert fylke, sitter i et forhandlingsutvalg som innen felles fylkesting 15. og 16. januar, skal komme med en innstilling til navn. Aasa Gjestvang (Sp) er den eneste av de tre utvalgte fra Hedmark som har uttalt hvilket navn hun vil ha.

– Hedmark og Oppland er det beste alternativet, fordi da får både de som bor i Hedmark og de som bor i Oppland med en identitet inn i et nytt fylke, mener Gjestvang.

Sp-politikeren forteller at før forhandlingsutvalget har hatt sitt første møte, så er det vanskelig å si noe om hvordan prosessen blir, men det kan bli aktuelt å be om utredninger:

– Var hele Hedmark med i betegnelsen Opplandene? Det er slikt vi må få svar på.

– Tror du dere blir enige?

– Jeg tror vi blir enige, svarer Gjestvang.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00