På styremøtet i Helse Sør-Øst på Hamar torsdag
morgen skal målbildet for Sykehuset Innlandet behandles.

- Vi tror målbildet vil bli vedtatt og at Innlandet risikerer å blir lurt.
Forslaget til vedtak er uten økonomiske forpliktelser fordi HSØ vil prioritere
opp mot 60 milliarder kroner til det rådyre prosjektet i Oslo
Universitetssykehus (OUS), sier Lene Haug.

- Vi arrangerer folkemøte på Hamar for at befolkningen i Innlandet skal få
innsyn i et dyrt prosjekt som HSØ har hastet gjennom uten høringsrunde, uten
forankring i helsefagmiljøene eller uten å involvere politikerne, sier Haug til HA.Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00