Det er gjort flere observasjoner av ulv de siste dagene. I Facebook-gruppa Løiten Jeger- og Fiskerforening forteller jegere og andre om observasjoner av ulv i Østre skogbygd i Løten og i Romedal.

I Østre skogbygd fikk deler av et jaktlag og en bonde HA har snakket med se ulven på nært hold onsdag 25. september – dagen elgjakta startet i Løten. Ulven befant seg da i terrenget til et jaktlag, og det var de som oppdaget ulven.

– Det drev noen ungdyr utpå et jorde, og det var flere på jaktlaget som fikk se ulven. Den kretset rundt nettinggjerdet til kvigeflokken i to timer, men kom seg ikke innenfor, forteller en jeger, som ønsker å være anonym, til HA.

Noen dager tidligere ble det observert en ulv i Militærvegen ved Rokosjøen og ved ferista vest for Rokosjøsaga. Jegeren tror det kan være snakk om samme dyr, og at det kan være et streifdyr fra Odalen.

I Østre skogbygd har det vært observert en og annen ulv opp gjennom, men det er ikke noe revir her.

– Hvordan påvirker vissheten om at det er ulv i nærheten elgjakta?

– Det har ikke påvirket elgjakta i noen særlig grad, men det er en viss skepsis til å slippe hund, forteller jegeren.

Det er ikke meldt om at ulven skal ha gjort skade.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00