Leder ved det interkommunale krisesenteret Carina Morland, bekrefter at senteret har behov for å styrke oppfølgingen av barn og unge. Årsaken er at antall barnesaker øker. Allerede i november 2015 startet en person i en 50 prosent engasjementsstilling med midler fra Bufdir.

Prosjektet ble lagt opp som et aktivitetstiltak for voldsutsatte barn med mål om økt livsglede og mestring. Engasjementet varte fram til årsskiftet 2017.

Styrking av bemanningen gjorde at krisesenteret kunne møte den enkeltes barns, individuelle behov i større grad med blant annet tilrettelagt leksehjelp, tilpasning til lek og øvrig aktivisering.

Skal ha møte

Ifølge Morland betaler samarbeidskommunene Stange, Hamar, Løten, Ringsaker, Elverum, Trysil, Engerdal, Åmot og Våler etter innbyggertall. For å styrke barn og unge trengs ett årsverk og for Hamar betyr dette en ekstra bevilgning på cirka 150.000 kroner. Selv om Stange har sagt nei, håper Morland å få ja på et nytt møte 28. september.

– Da vil det trolig få avklart om vi greier å få realisert et nytt årsverk. I dag føler vi ikke å ha nok ressurser til individuell oppfølging av barna. Krisesenteret har 9,82 årsverk med døgndrift. Målet er å øke kvaliteten på tilbudet til barna. Vi gir tilbud til barna i dag også, men vil styrke tilbudet. Da vi fikk penger av Bufdir, oppnådde krisesenteret veldig gode resultater. Jeg håper fortsatt på at vi kan få pengene vi ber om, sier Morland.

Støttes ikke av Stange

«Begrunnelsen for behovet for styrket bemanning støttes ikke av Stange kommune. Stange kommune ivaretar det forebyggende arbeidet med samarbeid «på tvers», og ser ikke behov for at krisesenteret skal bli en mer synlig aktør i dette arbeidet. Kommunen godkjenner derfor ikke økt kostnadsnivå på bakgrunn av den begrunnelsen som nå foreligger og økt kostnad er ikke innarbeidet i budsjett 2018», heter det i svaret fra Stange kommune.

Leder i Barn og familie, Thilla-Marie Nerli Lerberg sier Stange selv har et apparat som ivaretar mye av det samme. Kommunen er nødt til å prioritere ressurser. Økt kostnad er ikke innarbeidet i budsjettet og samarbeid kommune/krisesenter er en mulighet.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00