Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har varslet flom på gult nivå i Hedmark torsdag.

Det betyr at snøsmelting og lokalt mye nedbør vil føre til økt vannføring de nærmeste dagene i Hedmark. Dette kan føre til flom på gult nivå. Vassdrag med mye snø i nedbørsfeltet er spesielt utsatt.

Torsdag ettermiddag gikk Flagstadelva flomstor under brua på Sælidvegen. Vann hadde flommet utover jordene på begge siden av brua, men så langt HA kunne se var det ikke fare for bygninger.

Regionsjef Petter Glorvigen for NVE Region Øst hadde ikke oppdaterte tall for vannstand i vassdrag i Hamar-regionen torsdag kveld, men viste til at det er sendt ut flomvarsel gult nivå.

– Vannstanden i de ulike vassdragene avgjøres av hvordan regnbygene treffer. Blir det mye regn i områder hvor det er mye snø igjen, vil det føre til høy vannstand, sier Glorvigen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00