En visitas med selveste biskopen er ikke hverdagskost. Nå har turen kommet til Løten, og det midt i adventstiden – nærmere bestemt 5.–7. og 10. desember.

HA tok en telefon til Solveig Fiske, som gladelig delte litt informasjon om hva en slik høytidelig visitas innebærer:

– Det ligger i biskopens tjenesteordning at man skal utføre visitas. Det er en av hovedoppgavene.

En visitas skal i utgangspunktet skje hvert åttende år. I Løten er det mange år siden forrige gang, men nå kan bygda glede seg.

– Kirken er en viktig del av et lokalsamfunn, og vi skal derfor besøke blant annet næringsliv og samfunnsinstitusjoner, sier Fiske.

På gamle trakter

Biskopen er godt kjent i Løten etter å ha bodd der fra 1994 til 2007. I perioden var hun også prest i Løten i 11 år fram til 2005.

– Det er en fordel å ha den erfaringen. Det blir godt å komme tilbake til et sted hvor jeg er kjent.

Hensikten med visitasen er blant annet å møte og prate med den lokale menigheten om hvordan det går med den daglige driften, samt hvilke muligheter og utfordringer man står overfor.

Fiske har med seg teologisk rådgiver Kenneth Hansen og domprost Leif Jørn Hvidsten når hun ankommer Løten.

Pynter og steller

Kirkeverge Lars Linholt gleder seg til å få biskopen på besøk.

– Dette er en fin måte for oss å vise hva folk i menigheten holder på med. Vi skal vise fram hele bygda, med både kultur og næringsliv.

– Blir det noe ekstra pynting eller oppussing før besøket?

– Ja, det skal bli pyntet. Vi er mange i sving, sier Linholt.

Her er noen av punktene på programmet: Morgenandakt på Løten Helsetun, bedriftsbesøk hos Nosim, Løten Bygdesag og Løiten Hjorteoppdrett, middag i Løiten Brenneri, morgenandakt i Ådalsbruk kapell, besøk ved Ådalsbruk barneskole og Løten ungdomsskole, foredrag ved Munch-senteret og Hollenderiet på Klevfos, besøk ved Rokoruinen og Oppegård kapell, samt middag med frivillige i Klokkergarden.

Besøket avsluttes med gudstjeneste i Løten kirke, samt foredrag og kirkekaffe i Klokkergarden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00