En bedre start på tredje skoleår kunne Levanger-gutten neppe få. Han er nå i full gang med å skrive bacheloroppgave om bruk av sensorteknologi og droner for å gi gårdbrukere miljøvennlig kartlegging av dyrkingsareal. Her har han godt samarbeid med Graminor.

Innovasjonsfond

Prosjektet var en av sju kandidater til innovasjonsprisen som Hedmark Bondelag og Sparebank 1 Østlandet står bak. De har sammen etablert et innovasjonsfond som har som formål å belønne ideer som kan utvikle landbruket i en positiv retning. De åpner for oppgaver både innen klima, bærekraft, HMS, bioøkonomi, agronomi eller landbruksteknikk.

Nestleder i Hedmark Bondelag, Lars Opsal, delte ut prisen på 10.000 kroner, og venter med spenning på hva prosjektet til Nikolai Ødegaard kan munne ut i.

–Prosjektet hans, Dataharvest AS, skilte seg ut, sier Lars Opsal, og viser til at han leverte en god og gjennomarbeidet forretningsplan.

Begge er klare på at droneteknologien er på full fart inn i landbruket. Dronene er der, teknologien er der, men prisvinneren mener at det mangler et vesentlig ledd mellom selger og de som skal bruke produktene.

–Mitt prosjekt er å finne tekniske løsninger sammen med bøndene og tilpasse produktene. Det er gårdbrukerne som kjenner jordene sine best, men de kan få god hjelp av droner for å få oversikt over de ulike delene av jordene, sier Nikolai Ødegaard.

Nye studenter

Lars Opsal sier seg enig i at det gjenstår en del før bøndene for alvor tar i bruk droneteknologien.

Fra det nye innovasjonsfondet er det også gitt 20.000 kroner til en klasse på Jønsberg videregående skole.

Ved studiestarten tirsdag var det rektor for Høgskolen Innlandet, Kathrine Skretting, som ønsket de 60 nye studentene velkomne. Totalt er det nå 150 studenter på Blæstad.

Men mandag kommer det ytterligere rundt 90 studenter som nå skal følge nettbasert undervisning i økologisk landbruk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00