Til sammen har det omkommet 73 personer i trafikken så langt i 2019 – mot 79 på samme tid i fjor og 72 i 2017. Av de omkomne var det fem bilførere, tre motorsyklister, én syklist og én minicross-fører.

Senest for en uke siden omkom en motorsyklist på riksveg 25 i Hamar.

– Etter flere år med betydelig nedgang i antall omkomne ser vi nå enn stagnering de siste årene. Hvis vi skal nå de nasjonale målene om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i trafikken innen 2030, må vi igjen se en tydelig reduksjon i antall omkomne i trafikken, sier direktør for Trygg Trafikk Jan Johansen i en pressemelding.

Her er oversikten over antall dødsulykker per fylke i perioden 1. januar til 30. september 2019:

Østfold: 4
Akershus: 9
Oslo: 1
Hedmark: 5
Oppland: 3
Buskerud: 3
Vestfold 5
Telemark: 3
Aust-Agder: 1
Vest-Agder: 5
Rogaland: 1
Hordaland: 5
Sogn og Fjordane: 2
Møre og Romsdal: 6
Trøndelag: 5
Nordland: 12
Troms: 2
Finnmark: 1

Oppfordrer til styrket innsats

– Derfor må vi fortsette og ytterligere forsterke det gode trafikksikkerhetsarbeidet som vi vet har effekt. Vi må fokusere på både holdningsskapende- og ulykkesforebyggende arbeid som f.eks. fartsregulerende tiltak på de mest ulykkesutsatte strekningene. Det er viktigere enn noen gang at vi ikke gjør noe som bremser den positive utviklingen vi tross alt har sett over tid, fortsetter Johansen.

I denne sammenhengen har Trygg Trafikk nylig vært svært kritisk til regjeringens vedtak om å sette opp fartsgrenser på utvalgte strekninger og begrense bruk av streknings-ATK. I begge saker er beslutninger fattet på tvers av faglige råd.

Menn omkommer oftest i trafikken

Det er fortsatt menn som topper ulykkesstatistikken i trafikken. For året så langt er det 16 kvinner av de totalt 73 omkomne. Dette er det laveste antallet omkomne kvinner i trafikken i nyere tid.

– Det er fortsatt stor overvekt av menn på ulykkesstatistikken. Årsakene til dette er sammensatt, og at menn generelt kjører mer enn kvinner er en av disse. Likevel er det grunn til å tro at kvinner tar mindre risiko, holder fartsgrensene og unngår risikoatferd som ruspåvirket kjøring i større grad enn menn. Vi trenger at menn i likhet med kvinnene tar mindre risiko bak rattet, slår Johansen fast.

Værskifte over hele landet

Samtidig med at flere har startet på høstferie meldes det om store snømengder og krevende kjøreforhold flere steder i landet.

– Vær forberedt på frost og glatte veier hvis du skal til fjells. Det første du bør gjøre er å skifte til vinterdekk. Slitte dekk gir dårligere veigrep. På glatte veier kan bremselengden være hele fire ganger høyere enn på tørre veier. Det betyr større risiko for uhell og kollisjoner. Mønsterdybden på vinterdekkene skal være minst tre millimeter – uansett dekktype. Trygg Trafikk anbefaler fire millimeter. Er mønsterdybden mindre enn tre millimeter må du kjøpe nye dekk, avslutter Johansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00