Tingretten har funnet mannen, som er i 50-årene, skyldig i en lang rekke seksuelle overgrep.

Mannen nekter skyld for overgrepene, og har kun erkjent straffskyld for å ha hatt i underkant av 200 bilder som viser barn i seksuelle situasjoner.

FRA ÅTTE TIL 18 ÅR

Tingretten mener det er bevist at mannen har utnyttet datteren seksuelt fra hun var åtte til hun var 18 år gammel.

I tillegg til de fysiske overgrepene, mener retten at mannen også har mishandlet datteren på det psykiske plan.

Tingretten mener det er svært alvorlig at overgrepene er så omfattende over så lang tid.

Domstolen skriver blant annet i dommen at overgrepene har vært med på å ta fra jenta en normal barne- og ungdomstid.

ERSTATNING

I tillegg til sju års fengsel, er faren også dømt til å betale jenta 300.000 kroner i erstatning.

Dette er et av de høyeste beløp som er idømt av Hedmarken tingrett etter seksuelle overgrep.

LÅ URØRT HOS POLITIET I TO ÅR

HA har tidligere omtalt hvordan saken ble fire år gammel fra den ble anmeldt og til den havnet i retten.

Den lå helt urørt hos politiet i to år før tiltale ble tatt ut, noe Hedmarken tingrett er sterkt kritisk til i dommen.

"Det må kunne forventes at påtalemyndigheten har rutiner som gjør at man unngår denne typen forsinkelser" skriver tingretten og slår fast at tidsbruken i denne saken er et klart brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00