Statens vegvesen har 138 årsverk med kontorsted Hamar.

Regionvegkontoret for region øst i Statens vegvesen ligger på Lillehammer, og der er posisjoneringen i full gang for å beholde arbeidsplasser og fagmiljø i det nye omorganiserte vegvesenet.

144 årsverk

Avdelingsdirektør Aud M. Riseng for vegavdeling Hedmark er tilsatt som samferdselssjef i nye Innlandet fylkeskommune, som skal være oppe og gå fra 1. januar 2020.

Riseng opplyser at det er besluttet at 144 årsverk fra Statens vegvesen skal inn i den nye fylkeskommunens samferdselsavdeling, som totalt får 200 ansatte.

For tiden pågår en kartlegging av kompetanse og ønsker hos ansatte i Statens vegvesen.

Samtidig vurderer den nye samferdselsledelsen i fylkeskommunen sine behov for kompetanse.

Klart til 1. juli

Hvor de 144 årsverkene skal hentes, er foreløpig ikke klart. Det kan være fra Hamar, Lillehammer og andre steder i Innlandet. Innplasseringen i nye stillinger skal være klar 1. juli.

På statlig side er det Vegdirektoratet som holder i omorganiseringen i Statens vegvesen. Medieoppslag tyder på at dagens geografiske avdelinger (øst, vest, sør osv.) skal erstattes av divisjoner. Både tillitsvalgte og opposisjonspolitikere frykter at det vil bety økt sentralisering.

Mye usikkerhet

Tillitsvalgt Laila Aanerød i Tekna sier at de er spente på utfallet av prosessene som går.

– Vi er spente på hvilke oppgaver Statens vegvesen skal ha. De ansatte er opptatt av hvor arbeidsplassene blir. For oss er det viktig å vite hvor kontorstedet blir i Statens vegvesen, før man må ta sin beslutning om framtidig arbeidssted, sier Aanerud.

– Kjenner folk på usikkerhet for arbeidssted og arbeidshverdag?

– Ja, det er en del usikkerhet, så det blir greit å få det landet. Vi ser at det er folk som søker seg bort fra vegvesenet nå, de tar ikke sjansen på å vente. Det er synd at vi mister kompetanse, sier Aanerød.

Kontorsteder

Einar Søberg er tillitsvalgt i organisasjonen Samfunnsviterne i Statens vegvesen på Hamar.

– Vi er spente på konsekvenser av regionreformen, ny organisering i Statens vegvesen og hvilke kontorsteder som blir opprettholdt i det nye vegvesenet. For ansatte er det viktig å vite hvor det nye vegvesenet skal ha kontorplassering i framtiden, sier Søberg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00