Sjuendeklassingene Marthe-Sofie Jensen Elvsveen (12) og Gabriel Nomerstad (12) hjelper til når det første solcellepanelet løftes på plass.

Kirkekretsen Solar City skal produsere 3.200 kilowattimer i året.

FORNYBAR ENERGI

Solcelleparken som er initiert av foreldrene, er mest interessant i undervisningen.

Den er også et grep for å gjøre elevene i Veldre enda mer bevisste på å ta i bruk fornybar energi.

– Solcelleparken vil ikke utgjøre mer enn én prosent av totalforbruket ved Kirkenær skole.

- Det er lite for oss, men stort for elevenes læring, sier bygg- og eiendomssjef Petter Granum i Ringsaker kommune.

VIL UTGJØRE EN FORSKJELL

Marthe-Sofie Jensen Elvsveen sier det aller best med sine egne ord:

– Hvis alle tenker at slike anlegg ikke utgjør en forskjell, blir det ikke forskjell.

Men hvis alle gjør noe. da blir det en forskjell, sier sjuendeklassingen.

Når Kirkekretsen Solar City er ferdigmontert i løpet av få dager, vil solcelleparken bli brukt flittig i undervisningen:

– Vi skal bruke solcelleparken i flere fag. I matematikk kan vi lese av forbruket og lage søylediagram, sier Marthe-Sofie Jensen Elvsveen.

LANG VEG MOT SOLPILOT

Det var også bakgrunnen for at FAU ved Kirkekretsen skole tok initiativ til prosjektet for et par år siden.

– Vi mener at solcelleparken kan gjøre undervisningen enda mer konkret. Den vil kunne fremme interessen for yrkesfag blant elevene, og ikke minst for at enda flere tar naturfaglig fordypning når de skal velge utdanningsløp, sier Erik Hagen i Kirkekretsen FAU.

Han sier det har vært en lang veg å gå for å få realisert prosjektet. Da Eidsiva Marked søkte etter pilotprosjekt i vinter, slo veldringene til.

– Dette blir en solpilot som skolene får mye glede av, sier Hagen.

UNIK FOR UNDERVISNING

Rektor Anna Margrethe Saug mener at solcelleparken er midt i blinken for mange av kravene i læreplanen.

– Vi får ikke stor nytte av den i forhold til energiforbruk, men den vil være helt unik slik vi vil bruke den i undervisningen framover, sier Saug.

Ringsaker kommune vil foreløpig ikke satse på solcelleanlegg for nye skolebygg.

IKKE FLERE SKOLER

Moelv skole ferdigstilles i disse dager, og på nyåret starter utbyggingen av nye Stavsberg skole.

Ingen av skolene får solcelleanlegg.

– Det har foreløpig ikke blitt vurdert på nye bygg. Vi har vurdert at det vil ha lang nedbetalingstid i forhold til det vi får ut av et slikt anlegg, sier bygg- og eiendomssjef Petter Granum i Ringsaker kommune.

Han sier at det også er litt usikkerhet knyttet til om det er tilgang på nok solenergi hver eneste dag på store prosjekt.

Samtidig karakteriserer Granum solcelleparken på Kirkekretsen skole som et spennende prosjekt.

– Det er det første solcelleanlegget vi har på et kommunalt bygg. Vi drar med oss erfaring fra dette prosjekt som vi kan ha nytt av, sier Granum.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00