– Det er positivt med 41 stillinger, men vi søkte om å få 50 nye i 2017, sier Reidun Martinsen, leder for Politiets Fellesforbund Innlandet.

I det såkalte disponeringsskrivet fra Politidirektoratet går det fram at det er bevilget midler til 350 nye politistillinger i 2017. 41 av disse går til Innlandet politidistrikt. Det er nest mest i landet, og en stor økning fra de 27 stillingene de fikk tildelt i 2016. Bare Sør-Vest politidistrikt får flere, med 42 stillinger.

Usikkert

Martinsen er allikevel litt avventende, og vil ikke juble for tidlig.

– Vi må se på økonomien om det er penger til stillingene. Vi har ikke fått sett ordentlig på budsjettet ennå, sier hun.

For selv om Innlandet i fjor ble tildelt 27 nye stillinger, har økonomien gjort det vanskelig å realisere alle.

– Det har ikke vært råd til å ansette de vi har fått tildelt. Av de 27 som ble tildelt i fjor, var 20 til operativ tjeneste. De er ikke ansatt ennå. Fem stillinger på utlendingsenheten skal det ansettes i nå, sier Martinsen, og legger til at politiet nå har fått krav om at alle 27 stillingene fra i fjor blir fylt opp innen 1. juni i år.

Fagforeningslederen er klar på at det er størst behov for personer i operative stillinger.

– Vi har en mangel på operativ tjeneste i Innlandet. Vi har et mål om å ha to ansatte pr. 1.000 innbyggere. I dag har vi bare 1,35, sier hun.

Visepolitimester i Innlandet politidistrikt, Arne Hammersmark, er fornøyd med tildelingen.

– Vi skulle gjerne hatt enda flere, for vi vil fortsatt være ganske tynt bemannet. Men vi er godt fornøyd med å få såpass mange. Tildelingen er en erkjennelse på at Innlandet ligger lavt på politidekning, sier han.

Underfinansiert

Hammersmark trekker fram at de ligger 26 stillinger bak fra i fjor, og at de i realiteten skal ansette 67 årsverk i år.

– Hva er grunnen til at de 26 fra i fjor ikke er ansatt ennå?

– Det skyldes økonomien. Vi hadde et solid minus på budsjett i fjor. Da kan man ikke ansette. Vi håper vi har blitt hørt på at Innlandet er et underfinansiert politidistrikt, sier han.

Hvor de nye stillingene vil bli plassert er ikke klart ennå.

– En god del blir nok styrking av vakt- og beredskapstjenesten. Sentrale strøk vil få mange av stillingene, og Hamar-regionen og Gjøvik-regionen vil få en god del av stillingene, sier Hammersmark.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00