10. mai i fjor var Ringsaker Frp samlet til styremøte, noe som endte med en dramatisk krangel mellom partifellene Hans Kristian Arnkværn og Einar Glasø. Saken medførte at Arnkværn ble ekskludert fra partiet. Arnkværn svarte med å gå til sivilt søksmål mot lederen i Hedmark Frp, Johan Aas, for ærekrenkelser.

Aas avviser skyld. Les kommentarene fra hans side nederst i artikkelen.

Tirsdag møttes partene i retten. Arnkværns advokat Per Danielsen beskriver det hele som et komplott for å kvitte seg med omdiskuterte Arnkværn.

HA var tilstede under tirsdagens rettssak og fulgte saken hele dagen. Les vårt fyldige referat fra sakens første dag her.

– Arkitektene bak dette komplottet er bare ute etter én person, sier Danielsen – med henvisning til at den verbale trusselen fra Glasø ikke fikk konsekvenser, mens Arnkværn ble ekskludert.

– Dårlig styrt møte

Arnkværn selv forteller om uenighet og hissig stemning under det mye omtalte styremøtet.

– Møtet ble ikke styrt på en god måte, noe som førte til mye usaklig fra flere. Jeg hadde til slutt fått nok etter å ha sittet der i to timer og tatt imot dritt. Jeg følte at møtet var rigget. Jeg kalte listeforslaget for «søppel»; så tydelig må man kunne være. Det handler om å vinne valget, sier han.

Arnkværn hevder det ikke var noen fysisk kontakt mellom ham og Einar Glasø.

– Jeg var så vidt kanskje bortpå brilleglasset hans for å påpeke alvoret, men det skal jeg ikke si for sikkert. Jeg knyttet ikke neven. Jeg prøvde å roe ned stemningen.

Svertekampanje

Arnkværn mener interne krefter i Frp lekket saken til media for å skade hans posisjon i partiet.

– Jeg ville holde dette som en intern sak. Det må ha vært noen internt i Frp som har lekket e-postene til media, sier han.

Arnkværn reagerer svært sterkt på at Johan Aas som fylkeslagsleder har gått ut i media og beskyldt ham for fysisk vold.

– Dette er en svertekampanje. Påstandene mot meg er grove.

Ingen unnskyldning

Aas’ advokat Trond Hatland spurte om Arnkværn vurderte å komme med en unnskyldning etter episoden på styremøtet.

– Hva skulle jeg ha bedt om unnskyldning for? Det er jeg som har blitt truet med juling, svarte Arnkværn opprørt.

– Når jeg som gruppeleder blir truet, da må jeg ta affære. Jeg går bort og sier at dette finner jeg meg ikke i. Jeg var ikke bekymret for meg selv; jeg tenkte på de andre deltakerne, fortsatte han.

Aas av­vi­ser skyld

Jo­han Aas’ ad­vo­kat Trond Hat­land fast­hol­der at ære­kren­kel­ser ikke har fun­net sted.

– Aas har i me­dia ut­talt seg som fyl­kes­le­der, og han har re­fe­rert ty­de­lig til de ved­ta­ke­ne fyl­kes­sty­ret har gjort. Han har vært en for­mid­ler av et sty­re­ved­tak. Her er si­tua­sjo­nen skapt av Arn­kværn selv, sier Hat­land.

Ad­vo­ka­ten vil­le vite hvor­for Aas bruk­te be­gre­pet «ty til vold» i et in­ter­vju med HA.

– Det blir opp­fat­tet vol­de­lig når man er i fy­sisk kon­takt med folk på den­ne må­ten, og det er ikke greit. Det var in­gen slåss­kamp, men det var bare hå­ret unna at det skjed­de, svar­te Aas – som også be­skri­ver Arn­kværn som en dår­lig lag­spil­ler in­ternt i Frp.

Ei­nar Glasø be­skri­ver sty­re­mø­tet som en «bar­ne­ha­ge». Her for­tel­ler han hvor­dan Arn­kværn fram­sto un­der kon­fron­ta­sjo­nen:

– Kropps­språket vis­te at han var i ferd med å an­gri­pe. Det var ikke så van­ske­lig å for­stå at det var like før det smalt. Han dyt­tet meg fire-fem gan­ger, hev­der Glasø – noe Arn­kværn selv be­nek­ter.

Fakta om saken

Et­ter en kran­gel med Ei­nar Glasø på sty­re­mø­tet i Rings­aker Frp 10. mai i fjor ble Hans Kris­ti­an Arn­kværn eks­klu­dert fra Frp på livs­tid.

Fyl­kes­sty­ret i Hed­mark Frp og sen­tral­sty­ret i Frp har to gan­ger be­hand­let kla­ger fra Arn­kværn på ved­ta­ket.

Han har nå stev­net Frp-le­der Jo­han Aas for ret­ten for be­skyld­nin­ger om vold.

Ons­dag fort­set­ter sa­ken i Hedmarken ting­rett, som har satt av tre da­ger til sa­ken.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.