Etter et tilnærmet resultatløst meklingsmøte 15. desember, møtes partene i planleggingen av dobbeltspor gjennom Hedmarken til nytt meklingsmøte hos fylkesmann Sigbjørn Johnsen onsdag 11. januar.

Dersom det ikke i dette møtet oppnås enighet, havner saken på kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners bord.

Vedtok øst

Før jul vedtok kommunestyret i Hamar å anbefale den østre traseen med ny stasjon på Vikingskipet, stikk i strid med Bane NORs anbefaling (Bane NOR har tatt over en del oppgaver fra det tidligere Jernbaneverket ved årsskiftet).

Bane NOR har anbefalt å bygge dobbeltspor langs de vestre alternativene, enten med kulvert eller med bru.

HA har forespurt planleggingssjef Lars Eide for strekningen mellom Sørli og Lillehammer om det er aktuelt å trekke forslaget om vest med kulvert til meklingen 11. januar, siden det lokale folkevalgte nivået klart foretrekker det østre alternativet.

– Vest er best

Kulvert-varianten er klart dyrere enn både det østre alternativet og bru-løsningen i vest. Noen slike tanker har ikke Bane NOR, ifølge Eide.

– Bane NOR har gjennom vår anbefaling av korridor vest sagt hva vi mener er best for jernbanens passasjerer og byen. Kommunestyret ønsker korridor øst og derfor ender trasévalget trolig til behandling i departementet. Vi kommer ikke til å foreta oss noe før departementet har avgjort saken, verken legge til eller trekke fra tidligere forslag, sier Eide til HA.

Vil ikke spekulere

Han ønsker heller ikke å spekulere i mulige utfall eller hva som skjer dersom enkelte innsigelser trekkes.

Instansene som har innsigelser ved siden av Bane NOR, er Riksantikvaren og Fylkesmannen i Hedmark. Mens Riksantikvaren har fremmet innsigelse til begge de vestre traséalternativene og midt uten lokk, har Fylkesmannen lagt ned innsigelse mot det østre alternativet på grunn av Åkersvika naturreservat og hensynet til dyrka mark.

HA har fått innsyn i protokollen fra meklingen 15. desember. Der går det fram at Riksantikvaren har trukket sin formelle innsigelse mot utredningsmaterialet som sådan.

 

Fastholder innsigelse

Seksjonssjef Leidulf Mydland hos Riksantikvaren sier at det ikke har kommet forslag om endringer til kulvert som tilsier at de kan trekke innsigelsen.

Riksantikvar Jørn Holme kommer ikke til meklingsmøtet 11. januar, slik han gjorde 15. desember.

HA har bedt om et intervju med Holme, men har fått beskjed om at det er Leidulf Mydland, seksjonssjef for arealplanlegging, byutvikling og regionalforvaltning som håndterer saken for direktoratet.

HA har forespurt Mydland om Riksantikvaren kan trekke sin innsigelse dersom Bane NOR trekker sitt kulvertforslag, og gjør tilpasninger til kulturminnene på bruforslaget.

– Det er nå fattet vedtak i kommunen om alternativ øst. Skulle kulvertforslaget i vest trekkes og justert brualternativ fremmes, krever dette ny prosess og nytt revidert forslag til kommunedelplan. I dialogen med Bane NOR har det så lagt ikke framkommet forslag om tilpasninger/endringer i bruforslaget som tilsier at vi skulle trekke innsigelsen. Barrierevirkningen vil fortsatt bli for stor, mener Mydland.

Riksantikvaren har ikke lagt ned innsigelse til det østre alternativet, som kommunestyret vedtok før jul.

Ved siden av Mydland, stiller avdelingsdirektør Marit Huuse og seniorrådgiver Line Bårdseng i meklingen onsdag. Fylkeskonservator Elisabeth Seip skal også være med.

Fakta

Vedtaket

21. desember behandlet kommunestyret kommunedelplanen for dobbeltspor i Hamar kommune.

Etter at vest falt, stemte 38 representanter for øst. Kun Katrine Aalstad stemte mot.

11. januar er ny mekling.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.