Dette melder Nye veier i en pressemelding tirsdag.

Totalentreprenørene Hæhre og Veidekke, som bygger nye E6 for Nye Veier, har pr. i dag levert over 300.000 arbeidstimer. 

ETTER PLANEN

Fremdriften går etter planen. Vi har fått gjort utrolig mye til tross for en god gammeldags vinter i Innlandet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør for Nye Veier E6 Innlandet.

Etter påske øker aktiviteten ytterligere.

- Det kommer til å være omtrent 250 maskiner og nesten 550 mann i arbeid på anlegget etter påske, sier Moshagen.

NYTT KJØREMØNSTER

Etter påske kommer det også nye endringer i kjøremønsteret.

Pr. i dag må bilistene gjennom fem midlertidige rundkjøringer på strekningen fra Kolomoen til Brumunddal.

Etter påske blir trafikken i tillegg lagt om i krysset ved Brumunddal og på Bergshøgda.

HYPPIGE ENDRINGER 

- Kjøremønsteret kommer til å bli endret hyppig, sier Moshagen, og fortsetter:

- Vi gjør alt vi kan for å begrense ulempene både for trafikanter og andre berørte, men vi klarer ikke å bygge ny firefelts E6 uten at det merkes. For å avlaste påsketrafikken best mulig har vi ventet med tiltakene på Bergshøgda og i Brumunddal til etter påske, sier Moshagen.

20.000 BILER I DØGNET

Trafikkmengden på dagens E6 er omfattende. Ved tellepunktet ved Verven sør for Brumunddal passerte det i fjor nesten 20.000 kjøretøy pr. døgn. Av disse utgjorde tungtransportene 2.900 pr. døgn.

- Tallene viser at veikapasiteten er oppbrukt og at trafikkmengden er økende. Ny firefelts E6 vil bidra til vesentlig økt kapasitet, god fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet, sier Moshagen.

Den totale trafikkmengden ved tellepunktet sør for Brumunddal økte med tre prosent i 2017.


Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00