Det er snømengden som i hovedsak avgjør hva elgen spiser på vinteren.

Er det lite snø, har den også tilgang til det som vokser på skogbunnen. Ellers foretrekker den kvist av løvtrær og furuskudd.

Elgens beiting på furu er et problem for mange skogeiere, som lider økonomiske tap da skogen ikke vokser opp.

Utlegging av mat, har vist seg å ha liten effekt.

Kilde: hjortevilt.no

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00