Fra 1. januar tar kommunene over ansvaret for borgerlig vigsel fra tingrettene. Foruten ordfører og varaordfører som automatisk får vigselsrett, foreslås det i Hamar kommune at flere kommunale toppsjefer, samt to jurister, får denne retten.

Formannskapssalen skal legges til rette som vigselsrom, og vielser kan foregå hver fredag samt en lørdag i måneden. Tingretten har åpnet for vielser alle arbeidsdager.

Ny oppgave

Onsdag behandlet formannskapet saken. Der la ikke ordfører Einar Busterud (BBL) noe imellom i sine beskrivelser av den nye oppgaven som kommunene får overført fra staten.

– Dette er en tullesak! Jeg har ikke noe imot å gifte folk, men i 2018 ser jeg fram til én full frihelg. Folk forventer ikke å møte HR-sjefen når de skal gifte seg, men ordfører eller varaordfører. Dette bidrar til å skape dårlig omdømme, og viser litt forakt for lokalpolitikere. Men jeg skal ikke stemme imot, jeg skal ikke være vrang, sa Busterud i møtet.

– Gleder seg

Varaordfører Knut Fangberget på sin side gleder seg til å vie folk, og synes det var noe utidig av ordføreren å fleipe slik. Men fleip var det ikke ment som, understreket Busterud.

– Jeg mener det alvorlig. Jeg vil heller gå på barselvisitt, ifølge Busterud.

Det påkalte allmenn latter.

I noen andre kommuner har flere politikere enn ordfører og varaordfører blitt gitt vigselsrett, og KrF-representant Geir Byberg kan godt tenke seg å supplere ordfører og varaordfører.

Disse skal også vie

Fram til saken skal behandles i kommunestyret om en uke, skal derfor rådmannen gå en runde til om flere skal på lista.

De ansatte i Hamar kommune som vil få rett til å vie, er rådmann Bjørn Gudbjørgsrud, assisterende rådmann Terje Halvorsen, helse- og omsorgssjef Vigdis Galaaen, HR-sjef Andre Holen, kultursjef Morten Midtlien, kunnskapssjef Dordy Wilson, samt kontorsjef Sindre Molstad og advokatfullmektigene Mette Braathen og Signe Louise Berthelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00