Gunn Tone (54) og Bjørn Olav Aamodt er registrert med 50 prosent av aksjene hver. Hun er daglig leder og han styreleder.

I 2015 hadde selskapet driftsinntekter på en drøy million kroner og marginer på over 15 prosent – noe som anses som bra i de aller fleste bransjer. Tre år før var driftsinntektene på 3,4 millioner kroner og resultatene så vidt på minussiden.

Selskapet hadde ingen ansatte da eierne begjærte oppbud.

– Vi avvikler fordi jeg søkte ny jobb, og fordi jeg ikke har lov til å drive selskapet i tillegg til den jobben, sier Bjørn Olav Aamodt til HA.

Han svarer slik når HA spør om hvorfor man valgte oppbud i stedet for en ordinær avvikling:

– Den enkleste måten å avvikle på er å slå selskapet konkurs. Det henger også noe negativt igjen i selskapet, sier Aamodt.

Bobestyreren, Hamar-advokat Truls Norderhaug (66) i Advokatfirmaet Campbell & Co sier til HA at gjelden i selskapet er på om lag 250.000 kroner.

Norderhaug opplyser at eierne selv skal ha meddelt Skatt Øst at selskapet skulle slettes fra merverdiavgift-manntallet fra fjerde termin 2016.

– Selskapet hadde ifølge oppbudsbegjæringen ingen driftsmidler i behold, sier Norderhaug.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00