Verdipapir med likhetstrekk til aksjer.

Forskjellene går på at eiere av egenkapitalbevis har begrenset innflytelse i styrende organer, men trenger heller ikke i første omgang å dekke eventuelle underskudd.

Sparebank 1 Østlandet har tildelt totalt over 29,5 millioner egenkapitalbevis til 78 kroner pr. bevis.

Banken vil ha rundt 4.000 egenkapitalbeviseiere.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00