E6 forbi Ringebu har vært stengt siden tirsdag. Årsaken er farlige sprekker i fjellsiden langs vegen.

Arbeidet med å sprenge ned ei steinblokk over E6 i Elstadkleiva i Ringebu ble gjennomført i går kveld. Den geologiske inspeksjonen etterpå viste at det er mer stein som må sprenges ned, og dette arbeidet fortsetter i dag.

– Fortsatt er det en del arbeid som står igjen før vegen kan åpnes, sier seksjonssjef Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

– Når sprengingsarbeidet er ferdig, må massen kjøres bort, og området øverst i fjellsida må renskes for løse steiner. Til slutt må kritiske skader på vegen repareres før vegen gjøres klar for trafikk. Vi kan ikke åpne E6 for trafikk før det er trygt å kjøre der.

Sprenging i et grustak nær E6 den 22. mars utløste sprekker i ei stor steinblokk over vegen. Geologiske undersøkelser viste at sprekken mellom steinblokka og fjellet utvidet seg, og vegen ble derfor stengt mandag ettermiddag. Tirsdag ble fjellsida klargjort for sprenging og den store steinblokka ble sprengt løs sent tirsdag kveld.

Anbefalt omkjøringsveg for E6 i Ringebu er rv. 3 gjennom Østerdalen eller E16 i Valdres og fv. 51 over Valdresflye for kjøretøy over 7,5 tonn og all gjennomgangstrafikk. For mindre biler er det skiltet lokal omkjøring på fylkesvegene. Statens vegvesen følger med på framkommeligheten på omkjøringsvegene.

Fv. 51 over Valdresflye kan bli stengt på kort varsel, hvis været blir dårlig. Bilister som skal kjøre over Valdresflye må være utstyrt for å kjøre på vinterføre, og bør følge med på vær- og føremeldinger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00