Det er en omfattende jobb som skal gjøres før Statens vegvesen kan åpne et felt på E6 for trafikk etter sprengningsuhellet i Kleivberga.

Driftsentreprenøren Mesta skal kjøre ut om lag 100 lastebillass etter det gjennomførte sprengningsarbeidet. Tre lastebiler går i skytteltrafikk for å kjøre bort sprengstein og det halvmeter tjukke gruslaget som ble lagt ut for å beskytte vegbanen under sprengningsarbeidet.

En 40 tonn tung gravemaskin laster opp lastebilene. En annen gravemaskin arbeider med å pigge flere store steinblokker i mindre deler før de kan fraktes ut.

– Må være trygt å åpne

– Det er viktig å få åpnet E6 for trafikk så raskt som mulig. Samtidig må det være trygt for trafikken å passere området hvor det var rasfare, sier Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen..

Når sprengsteinen og det beskyttende gruslaget er kjørt ut, skal vegbanen renses og feies. Deretter skal det settes opp om lag 100 meter rekkverk med stolper som ble fjernet før det rasfarlige bergpartiet ble sprengt ned.

– Vi kan ikke sette på trafikk før vi får opp rekkverket, sier seksjonsleder Stensrud.

Entreprenøren skal sette opp 75 meter med betongblokker på gulstripa for å sikre det videre arbeidet som må gjøres i bergveggen.

– Vi skal bolte fast noen steinblokker etter anbefaling fra våre geologer. Vi skal også sette opp igjen to lysmaster, sier Stensrud.

Stor innsats for å åpne vegen

Klokkeslettet for når E6 kan åpnes for trafikk torsdag med redusert framkommelighet er ikke klart.

– Folk skal være trygge på at jobben blir gjort så raskt og effektivt som råd. sier Stensrud.

 Når kan Vegvesenet åpne E6 for normal trafikk i begge retninger?

– Det er vanskelig å si, men vi håper det lar seg gjøre før påske, sier Stensrud.

Omkjøring

E6 har vært stengt i Elstadkleiva nord for Fåvang siden mandag på grunn av rasfare. 22. mars oppsto det en sprekk langs ei steinblokk i fjellsida etter sprenging i et grustak som ligger tett inntil E6. Arbeidet med å sprenge løse steinblokker var ferdig onsdag kveld.

Anbefalt omkjøringsveg for E6 i Ringebu er rv. 3 gjennom Østerdalen eller E16 i Valdres og fv. 51 over Valdresflye for kjøretøy over 7,5 tonn, samt all gjennomgangstrafikk. For mindre biler er det skiltet lokal omkjøring på fylkesvegene.

Statens vegvesen følger med på framkommeligheten på omkjøringsvegene. Fv. 51 over Valdresflye er åpen hele døgnet nå mens E6 er stengt, men ved dårlig vær kan Valdresflye bli stengt på kort varsel.

Bilister som skal kjøre over Valdresflye må være utstyrt for å kjøre på vinterføre, og bør følge med på vær- og føremeldinger.

LES OGSÅ: Fylkesvegene på Hedmarken får 46 km med ny asfalt

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00