Nye Veier bygger ny fire felts E6 gjennom Ringsaker.

Strekningen til Brumunddal skal være ferdig sommeren 2020. Delstrekningen fra Brumunddal til Moelv skal stå ferdig i desember i 2020.

Som en del av E6-pakka har Ringsaker kommune fått forhandlet fram tiltak på sidevegene.

Rundkjøringer, gang- og sykkelveger og miljøgate finansieres gjennom den såkalte E6-pakka.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00