Rådmannen vil øke inntekten fra parkering med 5 millioner kroner som ett tiltak for å saldere budsjettet. Forslaget lyder på å øke prisen på dagparkering fra 38/40 kroner til 50 kroner, og øke timeprisen fra 18 til 25 kroner i Hamar sentrum.

Mer som det private

– Det er rimelig å parkere på kommunale plasser i Hamar sentrum i dag. Med dette forslaget er vi mer på linje med private, sier rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.

I tillegg foreslår rådmannen å innførebetalingsparkering på grusbanen på Tjuvholmen som antas å gi økte inntekter på 1,6 millioner kroner.

Ville ikke røre e-skatten

Han vil ikke røre gratis korttidsparkering i Hamar sentrum, som ble innført i fjor høst. 

Eiendomsskatten anbefaler rådmannen ikke å øke, fordi Hamar allerede ligger høyt på eiendomsskatt. Men politikerne kan gi en annen beskjed. Gebyrøkninger, strukturendring på skole og reduserte tilskudd til private organisasjoner er andre mulige innsparingsmåter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00