De 20 søppelsekkene var dumpet rett ved porten til kirka og kirkegården.

- Vi ble kontaktet av besøkende til kirkegården mandag. Synet som møtte dem og oss er helt uakseptabelt, sier kirkeverge Kai Ove Berg.

OPPLEVD DET TIDLIGERE

Berg forteller at spor i snøen viser tydelig at det er snakk om èn bil med henger.

- Det er nesten ikke til å tro at folk tar seg til rette på denne måten. Vi opplevde det samme sommeren 2017 på Nes. Der ble det dumpet flere sekker med avfall ved en av kirkene, sier Berg.

Han påpeker at dette er ulovlig.

- I Norge har vi har en rekke lover og forskrifter som forbyr forsøpling. I tillegg oppfordrer jeg folk til å tenke seg nøye om. Opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig  måte slik at det ikke virker støtende på noen, heter det i gravferdsloven. Hva om det hadde vært begravelse der i dag eller i  morgen?  Ville vedkommende likt å bli møtt av dette synet? spør Kai Ove Berg.

LA IGJEN LAPP

Kirkevergen forteller at i en av posene har vedkommende som dumpet søpla, lagt igjen en lapp:

- Der står det at de trenger flere plastposer, sier Berg.

Han sier at vedkommende bare kan henvende seg til kirkevegen.

- Da skal vedkommende få både nye poser og en regning for bortkjøring av sekkene. Tilgivelse følger også med i pakken vi tilbyr, sier Berg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00