• PROSJEKTLEDER: Øyvind Moshagen.

Den første sprengningen ble utført mandag ettermiddag. Da gikk 200 kubikkmeter fjell i luft.

Tirsdag ble 275 kubikkmeter sprengt via to sprengninger klokken 12.30 og 14.30.

Onsdag smeller det for alvor:

Klokken 14.30 skal 530 kubikkmeter fjell sprenges ut i en smell.

Sprengningene skjer like ved Uthuskrysset.

VARSEL VIA SMS

Nøyaktig informasjon om når og hvor det skal sprenges er tilgjengelig på nettstedet nabovarsling.no. På nabovarsling.no er det også mulig å registrere seg for å motta SMS-varsel i forkant av sprengningene.

Alle berørte naboer blir informert direkte av Hæhre Entreprenør AS i forkant.

Trafikken på eksisterende E6 blir stanset i inntil 20 minutter når det foregår sprengning.

VIKTIG INFORMASJON 

- Vi oppfordrer alle om å følge med på nabovarsling.no for informasjon om når og hvor det skal sprenges. Det er viktig at alle respekterer restriksjonene i anleggsområdet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier.

Alle sprengninger blir varslet med kraftige korte støt i horn i 60 sekunder før sprengladningen går av. Etter gjennomført sprengning blir det varslet med et langt støt. Området omkring sprengningsstedet blir avsperret og det skal sikres ved hjelp av vakter.

 STRENGE KRAV

- Sprengningsarbeidene begrenser seg i første omgang til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset, sier Moshagen.

Personer som befinner seg i bebyggelse innenfor sikkerhetssonen blir evakuert i forkant av sprengning. Dersom dette blir aktuelt gir Hæhre Entreprenør beskjed til de det gjelder senest to timer før sprengningen utføres. 

-Det stilles en rekke krav til sprengningsarbeidene og regelverket er svært omfattende og strengt. Nye Veier påser at entreprenøren følger forskriftene. Vi har også satt ut rystelsesmålere for å sikre at sprengningene utføres innen gitte normer og krav, sier Moshagen.

I de kommende ukene begrenses sprengningsarbeidene til strekningen mellom Kolomoen og Uthuskrysset. Det skal sprenges på begge sider av eksisterende E6. 

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00